Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• DE VERENIGING


Herderewich

De vereniging Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden. Zie de statuten en lees ons beleidsplan.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk. Kijk hier voor de Vittepraetjes.


De vereniging telt per september 2023 690 leden. Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Het concept verslag van de laatstgehouden ledenvergadering van 19 september 2023 vindt u hier.


De vereniging heeft van de gemeente Harderwijk het beheer over de Vischpoort gekregen.

De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging.


Lid worden:

Word lid van onze vereniging, voor slechts € 19,50 per jaar, klik hier.

Bestuur

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuursleden:

Ereleden:


Susan Wijngaard

John Wetzels

Gerrit Visscher

Roeland Geertzen

Willem van Sonnen

Anita Raaphorst

Sophie van Steenderen


Joop Kooiman

Karel Uittien


voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl

info@herderewich.nl

huismeester@herderewich.nl

anita.raaphorst@solcon.nl

s.vansteenderen@stadsmuseum-harderwijk.nl


06- 51 68 19 18

(0341) 42 68 4706- 44 05 03 39

(0341) 41 44 31

Werkgroepen

Er zijn verschillende (werk)groepen actief:

1. Archeologie - foto

2. Genealogie

3. Werkgroep Hierden - foto

4. Samenstellen Kroniek

5. Redactie Vittepraetje - foto

6. Verspreidingsteam

7. Vischpoortgidsen - foto

8. Behoud erfgoed

9. Schietkamp Hierden


Het bestuur is statutair vertegenwoordigd in het bestuur van:

1. De Stichting Joods Erfgoed Harderwijk - www.stichtingjeh.nl

2. Stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk - www.hkharderwijk.nl

Verspreiding Vittepraetje in de wijken van Harderwijk, Hierden en Ermelo

Verspreidingsteam:01 - Stadsweiden 1

02 - Slingerbos

03 - Wittehagen/ Veldkamp

04 - Binnenstad

05 - Stadsdennen

06 - Stationslaan

07 - Zeebuurt

08 - Hierden

09 - Ermelo

10 - Frankrijk

11 - Drielanden 1

12 – Centuurbaan

13 - Stadsweiden 2

14 - Vissersbuurt

15 – Friesegracht

16. Waterfront

17 - Drielanden 2

18 - Diversen


Dhr. W. Buitenhuis

Dhr. B. Companjen


Dhr. C. Bleumink

Dhr. C.Th. van der Heijden

Mevr. C.G. de Vries

Mevr. L. Caminada

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

Mevr. G. Mons

Dhr. H. Brinkman

Dhr. T. Goossens

Dhr. B.A.M.M. Van de Voordt

Dhr. J. Ruijne

Dhr. W. van Sonnen

Dhr. H. Hulleman

Dhr. A. Jansen

Dhr. G. Aartsen

Dhr. H. van de Greijn

Dhr. A.P.W. Beuving

Dhr. K.Chr. Uittien


(0341) 41 27 35

(0341) 41 74 50


• Verenigingsgebouw De Vischpoort

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort in beheer gekregen.

Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren).

De Vischpoort is op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de agenda.


Bruidsparen kunnen er terecht

met hun fotograaf om

bijzondere foto’s te laten maken.


Kosten: leden € 10,00,

niet leden € 25,00.

(lid worden kost € 19,50)

Het bestuur stelt de Vischpoort graag beschikbaar aan leden en niet leden voor het houden van feestjes of recepties e.a. bekijk hier foto’s van het interieur

De vereniging vraagt hiervoor de volgende (kosten)vergoeding:

Dagdeel

Leden

Niet-leden

Middag - 13.00 - 17.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Avond - 19.00 - 23.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Aansluitend extra uur (max. 2 uren)

€  5,00

€  5,00

Overige contactpersonen

Huismeesters van
de Vischpoort:


Coördinator Vischpoortgidsen:


Ledenadministratie

Herderewich:


Kenniscentrum:


Webmaster

Herderewich:

Willem van Sonnen

Jeroen Visser


Agnes BuremaGerrit VisscherLeen Karssen


Otto Buttner

huismeester@herderewich.nlAgnes.Burema@gmail.comledenadministratie@herderewich.nlinfo@hkharderwijk.nl


webmaster@herderewich.nl

06- 44 05 03 39(0341) 43 43 43

Er zijn een aantal leden actief in werkgroepen

Archeologie:Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Commissie Ruimtelijke kwaliteit:


Genealogie:


Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:

foto

John ten Pierick (c)

Martijn Beumer

Mevr. Daniëlle Cageling

Jeroen Dieleman

Henk Hovenkamp

Johan Hijnberg

Eric Kleyberg

Joop Kruizenga

Jan Mons

Jos van Reenen


Govert van der Boom
Desiree van Liempt 
Mevr. R. Uittien-Jacobs (voorzitter)

Mevr. S.M. Jacobs-Zuurveld

Mevr. E. Numan-Bouwmans

Dhr. C. Bleumink

Dhr. K.Chr. Uittien


Evert Jacobs

Hans Timmer

Dirk Schuurkamp


Anita RaaphorstCoos Bleumink (operator)

Karel Uittien (foto’s)Ed van der Heyden (hoofdredacteur)

Anita Raaphorst (redacteur)

Jan Ruijne (redacteur)

archeologie@herderewich.nlg.vanderboom@caiway.nl
vanliempt.desiree@gmail.com
genealogie@herderewich.nl


hierden@herderewich.nl
anita.raaphorst@solcon.nlKijk hier voor de
Harderwijkse ornamentenredactie@herderewich.nl

06- 21 81 07 2506- 54 14 21 35
(0341) 41 44 31

(0341) 41 44 31
06- 51 07 82 57


Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres zijn te bereiken via info@herderewich.nlBezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

IBAN:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl

of T: (0341) 42 68 47

van secretaris John Wetzels