Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• DE VERENIGING


Herderewich

De vereniging Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden. Lees ons beleidsplan.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk. Kijk hier voor de Vittepraetjes.


De vereniging telt per 01-07-2020 582 leden. Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Het concept verslag van de laatstgehouden ledenvergadering van 2020 vindt u hier.


De vereniging heeft van de gemeente Harderwijk het beheer over de Vischpoort gekregen.

De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging.


Lid worden:

Word lid van onze vereniging, voor slechts € 17,50 per jaar, klik hier.

Bestuur - foto

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuursleden:
Ereleden:


Matty Moggré

John Wetzels

Gerrit Visscher

Leen Karssen

Jan Ruijne

Willem van Sonnen


Niek de Jong

Karel Uittien


voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl

info@hkharderwijk.nl

janruijne@hotmail.com

huismeester@herderewich.nl(0341) 41 74 60

(0341) 42 68 47


(0341) 41 82 50

(0341) 78 63 89

06- 44 05 03 39


(0341) 42 13 42

(0341) 41 44 31

Werkgroepen

Er zijn verschillende (werk)groepen actief:

1. Archeologie - foto

2. Genealogie

3. Werkgroep Hierden - foto

4. Samenstellen Kroniek

5. Redactie Vittepraetje - foto

6. Verspreidingsteam

7. Vischpoortgidsen - foto


Herderewich is vertegenwoordigd in gemeentelijke commissies:

1. De commissie naamgeving

2. De commissie ruimtelijke kwaliteit


Het bestuur is statutair vertegenwoordigd in het bestuur van:

1. Het Joods Erfgoed Harderwijk

2. Stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk

Verspreiding VittepraetjeVerspreidingsteam:01 - Stadsweiden 1

02 - Slingerbos

03 - Wittehagen/ Veldkamp

04 - Binnenstad

05 - Stadsdennen

06 - Stationslaan

07 - Zeebuurt

08 - Hierden

09 - Ermelo

10 - Frankrijk

11 - Drielanden 1

12 – Centuurbaan

13 - Stadsweiden 2

14 - Vissersbuurt

15 – Friesegracht

16. Waterfront

17 - Drielanden 2

18 - Diversen


Dhr. W. Buitenhuis

Dhr. B. Companjen


Dhr. C. Bleumink

Dhr. C.Th. van der Heijden

Mevr. C.G. de Vries

Mevr. A.E. Beute - Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

Mevr. Mons

Dhr. L. Kaandorp

Dhr. T. Goossens

Dhr. B.A.M.M. van de Voordt

Dhr. N.C.R. de Jong

Dhr. W. van Sonnen

Dhr. C.Th. van der Heijden

Dhr. A. Jansen

Dhr. G. Aartsen

Dhr. H. van de Greijn

Dhr. A.P.V. Beuving

Dhr. K.Chr. Uittien


(0341) 41 27 35

(0341) 41 74 50


• Verenigingsgebouw De Vischpoort

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort in beheer gekregen.

Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren).

De Vischpoort is op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de agenda.


Bruidsparen kunnen er terecht

met hun fotograaf om

bijzondere foto’s te laten maken.


Kosten: leden € 10,00,

niet leden € 25,00.

(lid worden kost € 17,50!)

Het bestuur stelt de Vischpoort graag beschikbaar aan leden en niet leden voor het houden van feestjes of recepties e.a. bekijk hier foto’s van het interieur

De vereniging vraagt hiervoor de volgende (kosten)vergoeding:

Dagdeel

Leden

Niet-leden

Middag - 13.00 - 17.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Avond - 19.00 - 23.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Aansluitend extra uur (max. 2 uren)

€  5,00

€  5,00

Overige contactpersonen

Huismeester van de Vischpoort:  foto


Coördinatoren Vischpoortgidsen:


Ledenadministratie

Herderewich:


Kenniscentrum:


Webmaster

Herderewich:

Karel Kok

Willem van Sonnen


Joke Huijgen

Harry Huijgen


Gerrit VisscherLeen Karsen


Otto Buttner

huismeester@herderewich.nlvischpoortgidsen@herderewich.nlledenadministratie@herderewich.nlinfo@hkharderwijk.nl


webmaster@herderewich.nl

06- 44 05 03 39

06- 19 95 79 23


06- 12 12 11 49

06- 30 71 57 57

(0341) 41 82 50


(0341) 43 43 43

Er zijn een aantal leden actief in werkgroepen

Archeologie:

Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Commissie Ruimtelijke kwaliteit:


Genealogie:

Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:


Jeroen Dielemans (c)

Martijn Beumer

Eric Kleyberg

Joop Kruizenga

Kees van Loon

Jan Mons

John ten Pierick

Jos van Reenen


Niek de Jong
Desiree van Liemnpt 
Mevr. R. Uittien-Jacobs (voorzitter)

Mevr. C. Bruinink-Visser

Mevr. S.M. Jacobs-Zuurveld

Mevr. W.C. Melius

Mevr. E. Numan-Bouwmans

Mevr. G. Verwijs-ten Hove

Dhr. C. Bleumink

Dhr. K.Chr. Uittien


Aalt Boonen

Evert Jacobs

Hans Timmer


Anita Raaphorst

Jan Ruijne


Coos Bleumink (operator)

Niek de Jong (tekst)

Karel Uittien (foto’s)


Ed van der Heyden (hoofdredacteur)

Gijsje Verwijs - ten Hove (eindredacteur)

Anita Raaphorst (redacteur)

Jan Ruijne (redacteur)

Lex Schuijl (redacteur)

archeologie@herderewich.nl

genealogie@herderewich.nl

hierden@herderewich.nlKijk hier voor de
Harderwijkse ornamentenredactie@herderewich.nl

06- 30 33 53 35

(0341) 42 13 42
06- 54 14 21 35
(0341) 41 44 31

(0341) 45 15 89(0341) 41 44 31
(0341) 41 77 82

Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres zijn te bereiken via info@herderewich.nlBezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

Bankrekening:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl

of T: (0341) 42 68 47

van secretaris John Wetzels