Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• 50 JAAR HERDEREWICH 1972-2022

50 JAAR HISTORISCHE VERENIGING HERDEREWICH

DE ORGANISATOREN VAN 50 JAAR HERDEREWICH

EEN VERENIGING MET EEN EIGEN GEZICHT

JUBILEUM PROGRAMMA HERDEREWICH 2022 (onder voorbehoud)

21 MEI SCHILDERWEDSTRIJD OP DE VISCHMARKT IN HARDERWIJK (AFGELAST)


50 JAAR HISTORISCHE VERENIGING HERDEREWICH

Op vrijdag 26 AUGUSTUS 2022 viert de vereniging haar 50-jarig bestaan. In 1971 stak een aantal mensen de koppen bij elkaar en besloten ze om een vereniging op te richten, met als doel het erfgoed van Harderwijk en Hierden te behouden, te verbeteren en de kennis ervan te verspreiden. Het was de tijd van slopen en vernieuwen en dat ging soms wel erg drastisch. In 1972 zijn de statuten bij de notaris gepasseerd en was de vereniging Herderewich een feit. Er zal in 2022 op verschillende momenten aandacht aan besteed worden.

DE ORGANISATOREN VAN 50 JAAR HERDEREWICH

- Jannet Doornhof                 - Otto Buttner

- Matty Moggré                      - Martin Foppen

- Anita Raaphorst                   - Egbert Mekenkamp

EEN VERENIGING MET EEN EIGEN GEZICHT

“Een vereniging waar de huishoudelijke vergadering steeds kort duurt, waar een jaarvergadering binnen 25 minuten afgehandeld kan zijn, ... waarna we tot ernstiger zaken overgaan, zo’n vereniging is er één, waar het goed toeven is. Een vereniging met een eigen gezicht.” Met deze woorden blikte voorzitter J. Siblesz. Op 9 maart 1982 terug op tien jaar “Herderewich”. Dit jaar vieren we het vijftig jarig bestaan van onze vereniging en blikken we ook terug met Jan Klein, één van de oprichters ... lees verder


JUBILEUM PROGRAMMA HERDEREWICH 2022

Zaterdag

26 maart 2022

Herderewich staat met een kraam op de markt

Weekmarkt op het Klooster

Zaterdag

21 mei 2022

Schilderkampioenschappen

“Wie maakt het mooiste schilderij van de Vischpoort?”

2 categorieën t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder

U kunt zich inschrijven tot 10 mei 2022.

Muzikale omlijsting door diverse artiesten.

AFGELAST WEGENS TE WEINIG INSCHRIJVINGEN

Op de Vismarkt in Harderwijk

2e week juni 2022

Jubileum nummer van het Vittepraetje verschijnt

Voor alle leden

Vrijdag

26 augustus 2022

Voor de leden, diverse activiteiten in de stad, en een receptie

            14.00 uur - Startsein en een toelichting programma

            14.30 uur - Start activiteiten

            16.00 uur - receptie

            17.00 uur - Feestrede en een speciaal moment

       en tussen 16.00 en 18.30 uur - Muziek, hapjes en drankjes

Catharinakapel

Kloosterplein in Harderwijk

Aanvang: 14.00 uur

Einde: 18.30 uur


50 JAAR HISTORISCHE VERENIGING HERDEREWICH

In 2022 viert onze vereniging haar 50-jarig bestaan. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Een van de activiteiten is een schilderwedstrijd. De Historische Vereniging Herderewich is er trots op om met het 50-jarige bestaan een podium te bieden aan amateur en professionele schilders op zaterdag 21 mei a.s. op de Vischmarkt in Harderwijk. Wij vieren dit jubileumjaar met u door een prachtig schilderij te maken van onze Harderwijkse Vischpoort.


Voor wie?

U, als schilder (m/v), bent uitgenodigd om mee te doen aan deze uitdaging. Alle kunstenaars verdienen namelijk de kans om gezien en erkend te worden (en sommige zelfs beloond) voor hun kunstenaarschap - ongeacht hun discipline, waar ze vandaan komen of wie ze kennen. U heeft de vrijheid om met elk materiaal te schilderen. De schilderijen, in welke vorm dan ook, worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij beoordelen in 2 categorieën. Schilders tot en met 17 jaar en schilders van 18 jaar en ouder.


Tijd

Op zaterdag 21 mei heeft u vanaf 10.00 uur de gelegenheid om uw schilderij te maken. Dit is op de Vischmarkt en duurt tot 14.00 uur. In het laatste uur zal de jury aanwezig zijn om een beoordeling te geven over uw werkzaamheden. Om 14.30 uur zullen de prijzen worden uitgereikt in de beide categorieën voor de eerste 3 prijswinnaars.


Werkt het weer tegen dan zal deze wedstrijd worden verschoven naar zaterdag 25 juni 2022, zelfde tijd en plaats.

U zult daarvan op de hoogte worden gesteld via uw email-adres.


Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor dit schilders-evenement via dit inschrijfformulier. Uiteraard kunnen wij u de formulieren ook per post of mail doen toekomen. Wilt u daarover informatie bel dan het organisatieteam op via 06-53 81 79 70.

De inschrijvingen moeten voor 15 mei bij ons binnen zijn. Ons mailadres is schilderwedstrijd@herderewich.nl.


Kosten

De kosten van deze wedstrijd zijn € 5,00, te voldoen bij inschrijving. Wij zorgen ervoor dat u daarvoor 2 kopjes koffie of thee krijgt van Bistro Vischmarkt 49. Voor een inschrijvingsbedrag van € 12,00 verzorgen wij naast deze consumptie ook nog een lunchpakket. Het inschrijfgeld kunt u overmaken via IBAN NL93 INGB 0003 0361 92 t.n.v. Herderewich, onder vermelding van “schilderwedstrijd” voor 15 mei a.s. Op het moment van betaling bent u deelnemer van deze schilderwedstrijd.


• Zodra uw inschrijving en betaling bij ons is binnengekomen sturen wij u een bevestigingsmail met het laatste nieuws.


Deze wedstrijd beoogt

 • Bekendheid te geven aan een stuk geschiedenis van de stad Harderwijk en dan in het bijzonder de Vischmarkt en de Vischpoort
 • Schilders, professioneel en amateurs, de gelegenheid te bieden hun werk onder de aandacht te brengen bij een breed publiek
 • Een leuke vrijetijdsbesteding te bieden


Muzikale omlijsting

Tijdens deze schilderwedstrijd zal het Harderwijkse Shantykoor “De Boekaniers” uit Harderwijk en de “Zwolse Trekzak Club” de Vischmarkt opluisteren met hun muzikale optreden.
Voorwaarden

 • Er wordt verwacht dat u het materiaal voor deze schilderwedstrijd zelf meeneemt.
  (eventueel een stoel, kruk, ezel e.d.)
 • Minimale afmetingen voor een tekening c.q. schilderij is A4, maximaal 100x100 cm.
 • Herderewich heeft het recht om het winnende schilderij te delen met de media, door o.a. het plaatsen op onze website.
  (Uiteraard met vermelding van uw naam).
 • Inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden op één van de volgende adressen:
 • Otto Buttner, Triasplein 69, 3845 GD of
 • De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BM of
 • Krea-Wood, Grote Haverstraat 20, 3841 AV in Harderwijk of
 • via het emailadres schilderwedstrijd@herderewich.nl.
Bezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

IBAN:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl

of T: (0341) 42 68 47

van secretaris John Wetzels

 AFGELAST