Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• VERENIGING HERDEREWICH EN DE ANBI-BESCHIKKING

De Vereniging Herderewich beschikt over ANBI-status. Dit betekent dat zij volledig vrijgesteld is van "schenkbelasting en erfbelasting", oftewel, de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot donaties. Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting de volgende informatie te publiceren:

Statutaire naam instelling

Naam: Oudheidkundige Vereniging Herderewich

Fiscaal nummer: 816417209

K.v.K. Nummer: 40094224

IBAN: NL93 INGB 0003 0361 92


Contact gegevens
Internetadres: herderewich.nl
E-mail:
info@herderewich.nl

Post- en bezoekadres: De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BM  Harderwijk


Bestuurssamenstelling (per 2020)
Voorzitter: Matty Moggré (2014-2018-2022)

Secretaris: John Wetzels (2015-2019-2023)

Penningmeester: Gerrit Visscher (2020-2024-2028)

PR en Vittepraetje: Jan Ruijne (2019-2023) en Martijn Pijnenburg (2013-2017-2021)

Kenniscentrum: Leendert Karssen (2015-2019-2023)

Beheer Vischpoort: Willem van Sonnen (2020-2024-2028)


Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd. De vereniging betaalt geen salarissen en werkt alleen met leden en vrijwilligers.

Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten die door de penningmeester zijn goedgekeurd.

Financiën
De Vereniging verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door contributie van de leden en vrijwillige donaties en sponsoring. Het beheer van de Vischpoort wordt mede gefinancierd door een bijdrage voor het gebruik van de Vischpoort.


De doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van de kennis der geschiedenis en het behouden van het historische karakter van Harderwijk, Hierden en omgeving. Het bestuur heeft in de ledenvergadering in april 2017 het vijfjaren beleidsplan toegelicht.
Het plan is
hier te downloaden.


1.  Jaarverslag 2019


2.  Financieel resultaat 2019Bezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

Bankrekening:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl

of T: (0341) 42 68 47

van secretaris John Wetzels