Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.TE KOOP

Herderewich is in het bezit gekomen van een aantal exemplaren van de “Kroniek deel 2 1931 -1981” en biedt deze te koop aan voor € 2,50. Bestel hier (191216)

8 JANUARI 2017 OPEN DAG OFFICIERSMESS KRANENBURG

De MESS op het Kranenburg Kazerneterrein werd op 19 juni 1950 geopend als officiersmess, een eet- en ontspanningsgelegenheid die ter beschikking stond van de officieren van het hele garnizoen. Met het vertrek van het garnizoen raakte het pand als officiersmess buiten gebruik.

In 2015 besloot de gemeente de officiersmess op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Stichting Underground wil in de loop van 2017 een expositie opzetten over de geschiedenis van deze kazerne / van het Kranenburgkamp. Wie heeft er verhalen, foto’s of materialen? info@herderewich.nl (191216)

NIEUW  REDACTIELID

Vanaf 2017 zal Lex Schuijl de redactie van het Vittepraetje versterken. We zijn blij met zijn aanbod en zien uit naar een mooie samenwerking. (191216)

VITTEPRAETJE

Het decembernummer van het Vittepraetje is verschenen. Lees verder (191216)

PUNTER GELICHT

Op 16 november is het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort afgerond. De laatste drie dagen is de punter, waarvan bekend is, dat hij er lag, plank voor plank omhoog gehaald. De punter gaat voor onderzoek naar het laboratorium in Nijmegen. (171116)

9 NOVEMBER OUWE FOTO’S KIEK’N IN HIERDEN

In het Dorpshuis heeft de werkgroep Hierden een avond georganiseerd met foto’s van Hierden en Hierdenaren. Het gaat om foto’s van de tijd vóór de oorlog, 1900 tot 1940; onze (over) grootouders en hun bijzondere plekjes. zie activiteiten (021116)

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, DE LAGE BRUGGEPOORT

De eerste dag van het archeologisch onderzoek leverde al een aardig resultaat. Drie palen van de steiger bij de Vischpoort zijn ontdekt en er zijn verschillende kleine vondsten, zoals scherven, kettinkje, scharnier en enkele munten. De werkzaamheden zijn goed te volgen via de webcam:  http://www.waterfrontharderwijk.nl/webcams/ (261016)

“JUBILEUM CONCERT OVERSTROMINGEN”

Na de steenlegging ter herinnering aan en het plaatsen van een beeldscherm over de watersnoodramp die in 1916 plaatsvond geeft de Stedelijke Harmonie een jubileumconcert waarin zij ons meeneemt die angstige nacht van 13 op 14 januari 1916. Dit concert vindt plaats op 5 november in het Stadstheater. Zie www.stedelijke-harmonie.nl (241016)

START OPGRAVINGEN HAVENBRUG BIJ DE VISCHPOORT

Maandag 25 oktober start het Archeologisch onderzoeksbureau Econsultancy het bodemonderzoek voor de Vischpoort, voordat de werkzaamheden voor het Waterfront beginnen. De gemeente heeft hier zes weken voor uitgetrokken. Leden van onze werkgroep archeologie zullen samen met leden van de werkgroep archeologie Ermelo helpen bij het afsteken van profielen, het wassen van de vondsten en zoeken naar bodemschatten onder leiding van Sander Diependaal en Maarten Wispelwey. Aanmelden voor de werkgroep kan via archeologie@herderewich.nl (241016)

WERKGROEP TWEEDE WERELDOORLOG

Onlangs kwamen geïnteresseerden in de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk weer bij elkaar. Opnieuw werd kennis uitgewisseld, werden er verhalen verteld en mededelingen en contacten gelegd. Langzaam maar zeker begint zich een enthousiaste groep vrijwilligers te vormen die met elkaar gebeurtenissen uit die periode willen vastleggen en kennis daarover willen delen. Donderdag 19 januari 2017 is er een eerste presentatie, waar ook niet leden van de werkgroep welkom zijn. (241016)© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 15 januari 2017


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92