Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Herderewich Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.70 JAAR BEVRIJDING

Rondom 70 jaar bevrijding staan diverse activiteiten gepland, waaraan Herderewich een bijdrage levert. Op 18 april opent het Stadsmuseum een kleine expositie en presenteert Herderewich haar Special, een speciaal Vittepraetje,  met artikelen over de bezetting en bevrijding. Op 5 mei is de Vischpoort open en zijn er foto’s te bezichtigen en zal er een kort filmpje draaien. Op 9 mei vindt er een herrinneringstocht plaats. Zie ook de activiteiten. (300315)

ROLF LANTING IS DE NIEUWE COÖRDINATOR VOOR VRIJWILLIGERS IN DE VISCHPOORT

Rolf Lanting wil de bemensing van de Vischpoort coördineren en organiseren. Inmiddels heeft hij alle vrijwilligers een uitnodiging gestuurd om op een van de open dagen een dagdeel in de Vischpoort aanwezig te zijn. Bent u ook geïnteresseerd om hierin een bijdrage te leveren, meldt u zich dan via de secretaris bij Rolf. Op de activiteitenkalender kunt u zien op welke dagen de Vischpoort open is. (300315)

WIETZE HUMMEL GAAT DE KRONIEK VAN 2015 VERZORGEN (300315)

RUIM 15 STANDS OP DE HISTORISCHE MARKT IN DE KIEKMURE

Er hebben zich 15 deelnemers gemeld die een tafeltje inrichten op de historische markt voorafgaand aan de ledenvergadering. De werkgroep Hierden laat foto’s en klederdrachten zien, de werkgroep Genealogie heeft van elke Harderwijker of Hierdenaar een stamboom. Met behulp van de computer kan die zo opgevraagd worden. Het Stadsmuseum s aanwezig en het Gilde van Stadsgidsen laat zien wat zij te bieden heeft. Anton Daniels toont informatie over zijn onderzoek naar het leven van de Joodse gemeenschap. Ook de Molenstichting en de Botterwerf hebben een stand. Er zijn boeken te koop. Na 20.30 u begint de ledenvergadering. (300315)

WIJ ZIJN BLIJ AAN DE LEDEN HEER LEEN KARSSEN VOOR TE KUNNEN STELLEN VOOR EEN FUNCTIE IN HET BESTUUR.

Tijdens de ledenvergadering op 7 april kunnen de leden hem kiezen in het bestuur. We hebben Leen gevraagd om zichzelf aan u voor te stellen.


Leendert Karssen, kandidaat-bestuurslid

Mijn naam is Leendert Karssen, ik ben 65 jaar en geboren en getogen in Harderwijk. Voor de oudere Harderwiekers: ik ben er een van Garrit van Tina, de olieboer. Ik heb bij schildersbedrijven gewerkt o.a. als bedrijfsleider. Ik ben sinds een aantal jaren met vroegpensioen en nu dus met pensioen. Ik heb veel interesse in geschiedenis, in de breedste zin van het woord, mede omdat ik door mijn werkzaamheden in contact ben gekomen met vele landgoederen in de omgeving van Amersfoort en Woudenberg, met hun rijke geschiedenis zoals b.v. de Ridderlijke Duitse Orde die nu nog vele landgoederen en huizen bezit.


Ook de Harderwijkse geschiedenis boeit mij, vooral de visserij. Het grootste gedeelte van mijn voorouders was visser of had er iets mee te maken.


Eén van mijn hobby’s is het onderzoek van mijn familie stamboom. Ook fotograferen doe ik graag. Vooral de natuur heeft daarbij mijn belangstelling, met name libellen en vlinders, waarover ik onderzoek heb gedaan in de omgeving van Harderwijk. (200215)

OGB DesignCHAYAH GODSCHALK-VISSER WORDT DE NIEUWE HOOFDREDACTEUR VAN HET VITTEPRAETJE

Het bestuur is blij met een nieuwe hoofdredacteur: Chayah Godschalk. Zij neemt de taken over van Gijsje Verwijs-ten Hove, die tijdelijk hoofdredacteur was. Gijsje blijft eindredacteur. Karel Uittien was interim vormgever, maar kan zijn taken nu overdragen. Het bestuur is hem erkentelijk voor de periode dat hij als interim vormgever deel wilde uitmaken van de redactie. (020215)


ER ZIJN INMIDDELS 45 MOGELIJKE DEELNEMERS BENADERD VOOR DE HERINNERINGSTOCHT OP 9 MEI VAN EVACUÉ’S

De voorbereidingen zijn in volle gang. De Oudheidkundige Verenigingen van en de gemeenten Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk, Ermelo, Putten en Harderwijk zijn betrokken bij de organisatie. Het is de bedoeling dat op zaterdag 9 mei 2015 twee bussen (oldtimers) vanaf het museum Nijkerk vertrekken. In de bussen zitten mensen, die 75 jaar geleden na de inval van de Duitsers naar omliggende plaatsen moesten evacueren. De bus rijdt via Putten (Mariahoeve) en Ermelo en zal rond 15.00 u in Harderwijk aankomen. Het college B&W zal de deelnemers aan de tocht ontvangen op het stadhuis. Oproep: wanneer u nog informatie heeft wilt u dan contact opnemen met Wim Buitenhuis, T: (0341) 41 27 35 of E: jowi34@solcon.nl. De gemeente Harderwijk draagt bij aan dit evenement. (090115)

HELP DE VISCHAFSLAG ONDER DAK

Wethouder Teeninga geeft het officiële startsein voor de realisatie van de veel omstreden bouw van de Vischafslag en Botterwerf aan de Vissershaven. O.a. door verkoop van geregistreerde dakpannen hoopt de stichting de ontbrekende financiële middelen bij elkaar te krijgen. zie www.vischafslag.nl (020215)

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING ZOEKT VERSTERKING

Het bestuur van de vereniging heeft ambities en wil de vereniging sterk houden, maar daar is wel menskracht voor nodig. Er zijn diverse taken te verrichten:

  1. Twee bestuursleden zijn volgend jaar aftredend en hebben te kennen gegeven na ongeveer tien jaar trouwe dienst zich niet meer herkiesbaar te stellen. Kijk hier voor de vacature bestuurslid
  2. Herderewich geeft jaarlijks een kroniek uit. Wie wil de kroniek voor 2015 schrijven? Kijk hier voor de vacature kroniek schrijvers
OGB Design

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 30 maart 2015


Laatste aanvullingen:


Het Laatste Nieuws


Activiteiten


Herkent U …?


Het Laatste Nieuws

  OPROEP
voor leden