Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH: (Nieuwsbrief nummer 4 is nooit gepubliceerd)

Herderewich 2017 - 3


Herderewich 2017 - 5


Herderewich 2017 - 6

RESTAURATIE VAN HET BASTION AAN DE BOULEVARD

De restauratiewerkzaamheden zijn begonnen. Het bastion is blootgelegd. Je kunt het goed zien liggen. Nee, de verdwenen muur komt niet meer terug. Maar er wordt hard aan gewerkt om het overblijvende deel te restaureren. Kees van Loon maakt er mooie foto’s van. Volg hem op zijn facebookpagina. Klik hier voor een kleine reportage.

RENOVATIE OUDE RAADHUIS

De plannen zijn klaar, het college B&W heeft ze vastgesteld, zodat de gemeenteraad er over kan besluiten. Op 21 september kunnen we kennis nemen van dit definitief ontwerp. Iedereen is welkom om te luisteren, vragen te stellen of opmerkingen te maken. Daarna gaat de politiek het plan bespreken in de Commissie Samenleving op 12 oktober. (19:30 uur, Huis van de Stad). Ook dan kunnen we inspreken en kritische kanttekeningen plaatsen, zowel positief als aanvullend/ opbouwend. Uiteindelijk beslist de raad over het plan in een van de volgende raadsvergaderingen.
Zie activiteiten pagina.

OPEN MONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER

Wat hebben we genoten van de boeren, burgers en buitenlui uit de vorige eeuw (1900/1930).
De Levende Historie was groots aanwezig op de Vischmarkt rondom de Vischpoort. (0917)
Voor foto’s
klik hier. Foto’s: Leen Karssen.

WIE IS SCHULDIG AAN DE VERNIETIGING VAN DE BASTIONVOET

Het bestuur van Herderewich is verbijsterd over het bericht dat een gedeelte van de muur van het archeologische monument aan de Vissershaven “zomaar” is verdwenen. Wat is hier gebeurd?? De regioarcheoloog heeft uren vertwijfeld, maar tevergeefs gezocht naar de muur die er begin van het jaar nog stond. Wie haalt zo’n muur weg? Zie Stentor, zaterdag 9 september. (0917)

FOTOTENTOONSTELLING IN DE VISCHAFSLAG 29 EN 30 SEPTEMBER

Evert van de Meer doet onderzoek naar het visserijverleden in Harderwijk. Hij verzamelt foto’s en verhalen. Hij nodigt iedereen uit om op 29 of 30 september tussen 14.00 en 17.00 naar de Vischafslag te komen om de foto’s te bekijken en er verhalen bij te vertellen. Hij heeft foto’s die uit het archief van het Stadsmuseum komen, maar tal van foto’s komen uit privécollecties en zijn nieuw voor het publiek. Heeft u zelf nog onbekende foto’s, bijvoorbeeld in uw familie-album of op zolder? Neem ze mee, voor het onderzoek vormen ze een waardevolle aanvulling. Uw foto’s kunnen terplekke gekopieerd worden. Lees verder POSTER (0817)

VRIJWILLIGERS

Herderewich telt ruim 60 actieve leden. Deze leden zetten zich op allerlei manieren in voor Herderewich. Ze maken deel uit van een werkgroep, ze brengen het Vittepraetje rond, ze treden op als gastheer of dame in de Vischpoort, enzovoort. Voor deze vrijwilligers was er de laatste vrijdag van augustus een gezellige barbecue. Wie volgt hun voorbeeld? FOTO (0817)

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Dat is het thema van de monumentendagen 2017. Rondom de Vischpoort zijn ze te vinden, de boeren en de burgers en de buitenlui. In de poort, in de diverse panden aan de Schapenhoek en Vischmarkt. De leden van de Vereniging Levende Historie spelen diverse rollen en scènes, de bakker verkoopt er zijn brood en de visboer zijn vis. Zie verder de activiteiten en POSTER (0717)

HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

2 september is de officiële “heropening” van het gerenoveerde Stadhuis. In de nieuwe stadshal krijgt de historie van Harderwijk een plek. Het is een steunpunt voor het Historisch Kenniscentrum. Dit centrum krijgt vorm in samenwerking met het Stadsmuseum en het Streekarchivariaat. De gemeente heeft een kantoorruimte beschikbaar gesteld naast het Streekarchivariaat. Daar krijgt o.a. de bibliotheek van Herderewich een plek. Op dit moment worden alle boeken van het Stadsmuseum beschreven en gecatalogiseerd. Een groot aantal van die boeken gaat ook naar deze ruimte. (0717)

LINEUS NIET MEER VOOR PAAL

De gemeente heeft adequaat gehandeld, de paal voor de neus van Linnaeus is nog voor het toeristenseizoen begon weggehaald. (0717)

SAMENWERKING MET DE GELDERSE ACADEMIE

De Gelderse Academie heeft de samenwerking gezocht met Herderewich voor de invulling van haar programma in 2017/2018. Dat heeft geresulteerd in vier lezingen over de gezondheidszorg op de Noord-Veluwe, twee meer historisch gericht en twee meer toekomstgericht.

Zie toelichting. (0717)

DE STEIGER BIJ DE LAGE BRUG DATEERT UIT 1493

In oktober 2016 zijn nabij de Vischpoort (Lage Bruggepoort), tijdens het archeologisch onderzoek door Econsultancy, een aantal steigerpalen gevonden en opgegraven. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend en uit de jaarringenanalyse blijkt dat de palen zoveel ouder zijn dan de gevonden steigerpalen bij de Hoge Brug. De steiger bij de Hoge Brug zou begin 17e eeuw volledig zijn gerestaureerd, waarbij alle palen vervangen zijn door nieuwe.

Op donderdagavond 12 oktober komen Maarten Wispelwey en Sander Diependaal van Econsultancy ons erover vertellen. (0717)

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 07 oktober 2017


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92