Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Herderewich Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact. • 27 JANUARI HOUDT MAARTEN WISPELWEY EEN LEZING OVER DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN OP DE MARKT, GETITELD: HARDERWIJK VAN ONDEREN. (Lees verder...) (150115)
 • ER ZIJN INMIDDELS 100 DEELNEMERS VOOR DE HERINNERINGSTOCHT OP 9 MEI VAN EVACUÉ’S

De voorbereidingen zijn in volle gang. De Oudheidkundige Verenigingen van en de gemeenten Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk, Ermelo, Putten en Harderwijk zijn betrokken bij de organisatie. Het is de bedoeling dat op zaterdag 9 mei 2015 twee bussen (oldtimers) vanaf het museum Nijkerk vertrekken. In de bussen zitten mensen, die 75 jaar geleden na de inval van de Duitsers naar omliggende plaatsen moesten evacueren. De bus rijdt via Putten (Mariahoeve) en Ermelo en zal rond 15.00 u in Harderwijk aankomen. Het college B&W zal de deelnemers aan de tocht ontvangen op het stadhuis. Oproep: wanneer u nog informatie heeft wilt u dan contact opnemen met Wim Buitenhuis, T: (0341) 41 27 35 of E: jowi34@solcon.nl. De gemeente Harderwijk draagt bij aan dit evenement. (090115)

 • JAN VAN WAGENINGEN STOPT PER 1 JANUARI ALS COÖRDINATOR / HOOFDVERSPREIDER VAN HET VITTEPRAETJE

Wim Buitenhuis neemt zijn taak over. (090115)

 • DE HEER GROEN OVERHANDIGT 1500 FOTO’S EN DIA’S AAN HERDEREWICH

Karel Uittien heeft ze op een CD gezet. De CD is op te vragen bij de penningmeester van Herderewich. (090115)

 • ARCHEOLOGEN ONTDEKKEN EEN KASTEELTOREN BIJ DE HAVENDAM

Een toren nabij de Havendam blootgelegd in november 2014. Archeologen zijn op de Havendam in Harderwijk opnieuw op een verrassing gestuit. Op zoek naar de fundamenten van een rondeel, stuitten de archeologen op een voorheen nog onbekende toren. Met schepjes en borsteltjes werden voorzichtig de muren en zelfs nog puntgave stenen vloeren blootgelegd van een deel van een kasteel dat vermoedelijk rond 1500 is gebouwd. Op een plek waar alleen een buitenmuur van een rondeel werd verwacht, troffen de archeologen de fundamenten aan van een veel grotere losstaande toren. Een verrassing voor de archeologen. „Dit is niet terug te vinden op oude kaarten”, vertelt Henk Hovenkamp van Oudheidkundige Vereniging Herderewich en stadsarchivaris. „We zochten ronde muren van het rondeel, maar stuitten op dit mooi bewaard gebleven fundament.” (090115)

 • HET BESTUUR VAN DE VERENIGING ZOEKT VERSTERKING

Het bestuur van de vereniging heeft ambities en wil de vereniging sterk houden, maar daar is wel menskracht voor nodig. Er zijn diverse taken te verrichten:

 1. De huismeester, Barend Schipper heeft om persoonlijke redenen zijn functie moeten beëindigen. Karel Kok heeft die taak overgenomen maar zoekt wel naar mensen die hem daarbij willen helpen. Kijk hier voor de vacature vrijwilliger oudheidkundige vereniging
 2. De Vischpoort kan misschien iets vaker geopend zijn voor toeristen en er zijn vrijwilligers die bereid zijn de Vischpoort te bemensen, daarvoor zijn we op zoek naar een coördinator. Kijk hier voor de vacature coördinator vrijwilligers
 3. Twee bestuursleden zijn volgend jaar aftredend en hebben te kennen gegeven na ongeveer tien jaar trouwe dienst zich niet meer herkiesbaar te stellen. Kijk hier voor de vacature bestuurslid
 4. Herderewich geeft jaarlijks een kroniek uit. Wie wil de kroniek voor 2015 schrijven? Kijk hier voor de vacature kroniek schrijvers
 5. De redactie van het Vittepraetje bestaat uit twee interim redactieleden. Het bestuur zoekt mensen die hun taak willen overnemen. vacature redactielid / vormgever. Kijk hier voor de vacature hoofdredacteur (090115)
 • AFSCHEID VAN BAREND SCHIPPER ALS HUISMEESTER

In klein verband heeft het bestuur afscheid genomen van Barend Schipper als huismeester. Barend heeft een groot aantal jaren intensief zorg gedragen voor de Vischpoort. Hij ging ervaren dat hij het er eigenlijk niet meer bij kon hebben en moest helaas zijn functie neerleggen. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor het werk dat hij al die jaren gedaan heeft. Karel Kok neemt zijn taak over, maar Karel ziet wel in dat het veel werk is en zoekt daarom graag naar assistentie. Barend blijft ook nog een paar taken uitvoeren, hij blijft o.a. als gecertificeerd medewerker beschikbaar voor het brandalarm en de brandweer. Ook zal hij nog regelmatig de Vischpoort aandoen als stadsgids, want vertellen over de geschiedenis van Harderwijk en in het bijzonder over de Vischpoort doet hij wat graag en kan hij als geen ander. (090115)

 • MOOI RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING TUSSEN HET STADSMUSEUM EN HERDEREWICH

Het bestuur van het Stadsmuseum Harderwijk en van de oudheidkundige vereniging Herderewich hebben de intentie uitgesproken nauwer met elkaar te willen samenwerken. Beide organisaties zetten zich immers in voor de herinnering aan, het behoud en de herleving van historisch Harderwijk, elk op zijn eigen manier. Het eerste resultaat van die samenwerking was een bomvolle zaal in het stadsmuseum, waar de organisaties gezamenlijk de lezing organiseerden over het vissersleven van Harderwijk. In het Stadsmuseum is de tentoonstelling te zien van Visserstruien, n.a.v. het boek van Stella Ruhe. Herderewich nodigde Cor Jansen uit om, samen met Aalt Jansen en Jan Wormsbecher, iets te komen vertellen over dat vissersleven van vroeger. Drie mannen die veel met de geschiedenis van de visserij op hebben of zelfs nog actief zijn als visser. Zo vullen beide organisaties elkaar aan en dat komt iedereen alleen maar ten goede. Het Stadsmuseum en de oudheidkundige vereniging willen hun activiteiten meer op elkaar afstemmen. Maar ook op andere terreinen liggen kansen: beide organisaties hebben een bibliotheek, beide organisaties doen onderzoek naar het verleden van de stad en beide organisaties willen de Harderwijkers over hun historie vertellen. De twee besturen zullen elkaar de komende tijd regelmatig ontmoeten om daarmee elkaar te versterken. (090115)
© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 18 januari 2015


Laatste aanvullingen:


Het Laatste Nieuws


Activiteiten


Herkent U …?


Het Laatste Nieuws

 OPROEP
voor leden