Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2017 - 5


Herderewich 2017 - 6

Herderewich 2017 - 7

SAMENWERKING MET DE GELDERSE ACADEMIE

De Gelderse Academie heeft de samenwerking gezocht met Herderewich voor de invulling van haar programma in 2017/2018. Dat heeft geresulteerd in vier lezingen over de gezondheidszorg op de Noord-Veluwe, twee meer historisch gericht en twee meer toekomstgericht. De eerste lezing vindt plaats op 22 november in de Catharinakapel. Zie toelichting. (1117)

DE GASFABRIEK

Op de plek van het Stadhuis stond vroeger een gasfabriek. Wethouder Gert Jan van Noort onthulde samen met Wim Buitenhuis op 17 oktober een plaquette ter herinnering aan die tijd. (1017)HET HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

In het vernieuwde stadhuis is een kamer beschikbaar voor historisch Harderwijk. De drie bibliotheken: die van het Stadsmuseum, van Herderewich en van het Streekarchief zullen er een plek krijgen, waarmee de toegankelijkheid van de boeken vergroot wordt.  We zijn samen druk met het verhuizen, catalogiseren en inruimen van de boeken. De verhuizing van het archief laat nog op zich wachten. De luchtvochtigheid en temperatuur is nog niet op orde in de kelder, waar het archief komt. (1017)

EIBERT DEN HERDER

Wie was toch die man? Het boek “Polderkoorts”, dat Emiel Hakkenes 15 oktober presenteerde, vertelt over de grote rol die Eibert speelde in de aanloop naar de afsluiting van de Zuiderzee. Keer op keer trok “onze” Eibert langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen of soms te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen. De steden langs de Zuiderzee zouden daar-mee hun bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen. In het Stadsmuseum hangen op de benedenverdieping een flink aantal schilderijen die hij in 1943 maakte, toen er voor hem weinig meer te doen was. (1017)

RESTAURATIE VAN HET BASTION AAN DE BOULEVARD

De restauratiewerkzaamheden zijn begonnen. Het bastion is blootgelegd. Je kunt het goed zien liggen. Nee, de verdwenen muur komt niet meer terug. Maar er wordt hard aan gewerkt om het overblijvende deel te restaureren. Kees van Loon maakt er mooie foto’s van. Volg hem op zijn facebookpagina. Klik hier voor een kleine reportage. (0917)

RENOVATIE OUDE RAADHUIS

De plannen zijn klaar, het college B&W heeft ze vastgesteld, zodat de gemeenteraad er over kan besluiten. Op 21 september kunnen we kennis nemen van dit definitief ontwerp. Iedereen is welkom om te luisteren, vragen te stellen of opmerkingen te maken. Daarna gaat de politiek het plan bespreken in de Commissie Samenleving op 12 oktober. (19:30 uur, Huis van de Stad). Ook dan kunnen we inspreken en kritische kanttekeningen plaatsen, zowel positief als aanvullend/ opbouwend. Uiteindelijk beslist de raad over het plan in een van de volgende raadsvergaderingen.
Zie activiteiten pagina. (0917)

OPEN MONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER

Wat hebben we genoten van de boeren, burgers en buitenlui uit de vorige eeuw (1900/1930).
De Levende Historie was groots aanwezig op de Vischmarkt rondom de Vischpoort. (0917)
Voor foto’s
klik hier. Foto’s: Leen Karssen. (0917)

WIE IS SCHULDIG AAN DE VERNIETIGING VAN DE BASTIONVOET

Het bestuur van Herderewich is verbijsterd over het bericht dat een gedeelte van de muur van het archeologische monument aan de Vissershaven “zomaar” is verdwenen. Wat is hier gebeurd?? De regioarcheoloog heeft uren vertwijfeld, maar tevergeefs gezocht naar de muur die er begin van het jaar nog stond. Wie haalt zo’n muur weg? Zie Stentor, zaterdag 9 september. (0917)

FOTOTENTOONSTELLING IN DE VISCHAFSLAG 29 EN 30 SEPTEMBER

Evert van de Meer doet onderzoek naar het visserijverleden in Harderwijk. Hij verzamelt foto’s en verhalen. Hij nodigt iedereen uit om op 29 of 30 september tussen 14.00 en 17.00 naar de Vischafslag te komen om de foto’s te bekijken en er verhalen bij te vertellen. Hij heeft foto’s die uit het archief van het Stadsmuseum komen, maar tal van foto’s komen uit privécollecties en zijn nieuw voor het publiek. Heeft u zelf nog onbekende foto’s, bijvoorbeeld in uw familie-album of op zolder? Neem ze mee, voor het onderzoek vormen ze een waardevolle aanvulling. Uw foto’s kunnen terplekke gekopieerd worden. Lees verder POSTER (0817)

VRIJWILLIGERS

Herderewich telt ruim 60 actieve leden. Deze leden zetten zich op allerlei manieren in voor Herderewich. Ze maken deel uit van een werkgroep, ze brengen het Vittepraetje rond, ze treden op als gastheer of dame in de Vischpoort, enzovoort. Voor deze vrijwilligers was er de laatste vrijdag van augustus een gezellige barbecue. Wie volgt hun voorbeeld? FOTO (0817)

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 11 december 2017


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92