Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Vereniging. Bestuur. Vittepraetje. Activiteiten. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent u ...?. Wandeling. Herderewich Shop. Archief. Sponsoren. Lidmaatschap. Facebook. Twitter. Google +. Links. Contact.


Zaterdag 4 oktober een wandeling over landgoed OUD-GROEVENBEEK

11 september a.s. organiseert Herderewich een lezing over het koloniaal werfdepot

25 jaar kruidentuin in de Hortus

Herinneringen aan meidagen 1940 gezocht

Een wagen vol verhalen

Karel Uittien erelid Herderewich

Lezing Joodse Harderwijkers

Jaarrekening 2013

Boek over de boerderijen van Hierden

Verjaardagskalender voor het goede doel!

Stadsmuren Harderwijk: Oproep vrijwilligers

ZATERDAG 4 OKTOBER EEN WANDELING OVER LANDGOED OUD-GROEVENBEEK

Herderewich organiseert voor haar leden en belangstellenden in samenwerking met Stichting Natuur en Milieu Platform o.l.v. Theo Koster en Gert Schuurman, op zaterdag 4 oktober 2014 een wandeling over het landgoed Oud-Groevenbeek.


Start van de wandeling: 10.00 u verzamelen bij het Bosbad in Putten, Zuiderveldweg 6, 3881 LJ Putten. We starten met een kopje koffie en gaan dan aan de wandel. Onderweg komen we langs de watertoren en natuurlijk het landhuis zelf. In de kas kunnen we even pauzeren en de Groevenbeekse wijn proeven en kopen. Duur: tot uiterlijk 13.00 u.  


Er kunnen een beperkt aantal mensen mee (maximaal 40). Aanmelden kan door het overmaken van € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Dit bedrag mag u overmaken op IBAN NL93INGB0003036192 o.v.v. wandeling Groevenbeek. Dit zijn de kosten voor de rondleiding, de koffie en de wijn. Aanmelden vòòr 25 september. Vragen en informatie via info@herderewich.nl of telefonisch (0341) 56 35 31 bij Marlies van der Heijden. Opstapplaats voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken: parkeerplaats Vondellaan/Cremerstraat.

EEN LEZING OVER HET KOLONIAAL WERFDEPOT
Op donderdagavond 11 september organiseert Herderewich een lezing over het
Koloniaal Werfdepot. Leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze lezing in de bibliotheek die om 20.00 uur begint. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

25 JAAR KRUIDENTUIN IN DE HORTUS
Vrijdag 20 juni was er een feestelijke bijeenkomst in de Hortus ter ere van het 25 jarig bestaan van de Kruidentuin.

Deze Kruidentuin is maar een heel klein stukje groen in de Gemeente Harderwijk, die door de jaren heen onderhouden en in stand gehouden wordt door de samenwerking van veel mensen en instanties.

25 jaar geleden is er aan de vereniging Groei & Bloei gevraagd of zij mee wilde helpen bij het realiseren en daarna het onderhoud van het in herstel brengen van een kleinstukje kruidentuin zoals in de tijd van de universiteit. Wanne Kok ging zich er voor inzetten en dat deed ze met veel passie. Zij verzamelde teksten en tekeningen voor het kruidenboekje en zij kocht zo nodig nieuwe planten.

25 Jaar geleden is bij de opening van de Kruidentuin de Zonnewijzer aangeboden door de toenmalige Winkeliersvereniging. En de jonge Ginkgo Biloba die toen in de tuin was geplant kregen zij van De Oudheidkundige Vereniging HERDEREWICH.

Ter nagedachtenis aan Wanne Kok en het vele velen werk dat ze gedaan heeft voor de kruidentuin draagt het nieuwe bankje ter ere van het 25 jarig jubileum haar naam. Het bankje is onthuld door de dochters van Wanne Kok.

De vereniging Herderewich bood een bordje aan met een herinnering aan het planten van de boom, 25 jaar geleden.

Ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum van de Kruidentuin zijn er folders gemaakt. De folders liggen bij het VVV en wij hopen natuurlijk dat bezoekers van Harderwijk dan meteen besluiten om een kijkje te gaan nemen. Het is tenslotte bijna de achtertuin van de bibliotheek waar ook het VVV gehuisvest is.

HERINNERINGEN AAN MEIDAGEN 1940 GEZOCHT

In mei 1940 had iedereen die in of om de Grebbelinie woonde er een: een evacuatiebericht met een adres waar men zou worden ondergebracht. De regering had namelijk besloten dat het gebied waar de Duitsers aan zouden vallen, en eigen vuur de bevolking bedreigde, ontruimd moest worden. Veel evacuees vertrokken naar Noord Holland en enkele tienduizenden, uit het gebied tussen Barneveld en Nijkerk, vonden een gastgezin in Putten, Ermelo, Harderwijk of Nunspeet.


Veel beschikbare vervoersmiddelen werden gevorderd ten behoeve van de evacuatie

Deze tijdelijke volksverhuizing – waarbij ook duizenden stuks vee betrokken waren – heeft zich in alle orde en rust voltrokken. Doordat Nederland snel capituleerde konden alle evacuees weer spoedig naar hun woning teruggekeren. Wel waren veel woningen beschadigd door “eigen vuur” vanuit Amersfoort.


Door “eigen vuur” vernietigde bakkerij en garage aan het Meuleneind in Voorthuizen

Doordat deze immense evacuatie maar 5 tot 7 dagen duurde is er in de historische annalen weinig tot niets over terug te vinden. Wel is er enkele jaren geleden een fraai boek (Dorpen op drift door José Huurdeman) verschenen dat de gebeurtenissen rond Leusden en omstreken beschrijft. Het doet je beseffen dat er vlak bij ons in de buurt er in mei 1940 zich heel wat ‘oorlog’ heeft afgespeeld.


OPROEP

Op 10 mei 2015 is het precies 75 jaar geleden dat de duitsers Nederland binnen vielen. De Stichting Oud Nijkerk en ik hebben wij het plan opgevat om volgend jaar dit stukje geschiedenis een gezicht te geven. Daarom ben ik op zoek naar ‘oudere’ mensen die zich de evacuatie ronde de Grebbelinie kunnen herinneren en/of jongere die er over gehoord hebben. Misschien heeft iemand zelfs nog oude fotoalbums in bezit met foto’s die wachten op herkenning.


Uit Nijkerk heb ik al 15 reacties ontvangen van mensen die mij hun herinneringen willen vertellen. Ook ben ik in het bezit van een handgeschreven verslag van de gebeurtenissen in Ermelo.

Maar uit bijvoorbeeld Harderwijk, Barneveld en omgeving heb ik nog geen verhalen.


Alvast hartelijk dank,

Wim Buitenhuis (T: (0341) 41 27 35 of E: jowi34@solcon.nl

EEN WAGEN VOL VERHALEN

Een wagen vol verhalen' is een project om verhalen over tradities en gebruiken in Gelderland te verzamelen en te bewaren. Het project is een initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland, maar het publiek vult de site. De verhalen, de foto's, de filmpjes en geluidsfragmenten van de mensen die de tradities en gebruiken kennen, zullen van de site een mooie verzamelplaats maken.

De site zal ook de bron zijn voor het TV programma '
Een wagen vol verhalen' dat vanaf 29 september 2014 elke maandagavond te zien is bij TV Gelderland. Presentator Renate Schutte gaat dan met paard en wagen op zoek naar de verhalen die op de site zijn geplaatst. Een bijdrage aan de site kan daardoor ook een bijdrage worden aan het TV programma.

Op Radio Gelderland (elke dinsdagochtend om 09.40 bij Corine van Dijk), op Facebook, via Twitter, hoort en leest u nieuw toegevoegde verhalen en roepen we u op om ons te helpen bij de zoektocht naar informatie en mooie verhalen. Verhalen over tradities in Gelderland. Het hoeft dus niet specifiek Gelders te zijn, het mag ook een Gelderse invulling zijn van een traditie, een regionale variant of een lokaal tintje aan een landelijke traditie. 'Een wagen vol verhalen' is een bijzondere samenwerking, een crossmediaal en interactief project. Uniek, want niet eerder had het publiek zo'n belangrijke rol bij de samenstelling van een TV programma.

KAREL UITTIEN ERELID HERDEREWICH

OGB DesignTijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Oudheidkundige Vereniging “Herderewich” is vrijwilliger Karel Uittien benoemd tot erelid van de vereniging. Hij is het tweede erelid in de 40-jarige geschiedenis van de vereniging. Aan het begin van de vergadering kreeg Uittien de gouden draagspeld uitgereikt.


Karel Uittien was jarenlang bestuurslid en penningmeester van Herderewich. Hij is nog altijd actief als redacteur van het Vittepraetje, het kwartaalblad van de vereniging, en als vrijwilliger in de werkgroep Genealogie. Uittien is daarnaast vrijwilliger bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, waarin het gemeentearchief van Harderwijk is ondergebracht en staat bekend als een vraagbaak voor stamboomonderzoek in Harderwijk. In 2009 ontving Uittien al de Erespeld van de gemeente Harderwijk voor al zijn werk voor het historisch leven in Harderwijk.

LEZING JOODSE HARDERWIJKERS

Op 17 januari jl. verscheen van de hand van Anton Daniëls het boek “Joodse Harderwijkers. Herinneringen aan de Joodse gemeenschap”. Het boek, dat hij samen met journalist Nico de Bruijne heeft geschreven, is het resultaat van jarenlang onderzoek. Het schetst een beeld van de verdwenen Joodse gemeenschap van Harderwijk.


OGB Design

Door vele tientallen mensen te interviewen lukte het Daniëls een beeld van Joods Harderwijk samen te stellen vanaf circa 1600 tot heden. In de lezing van 8 april zet Daniëls uiteen waar hij tegenaan liep tijdens zijn onderzoek: verhalen over de markante families, personen en gebruiken in Harderwijk.


De lezing is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Zaal open 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

JAARREKENING 2013

Bijgaand treft u de jaarrekening van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich over het jaar 2013 aan. De jaarrekening is voorzien van een toelichting, waarin kort wordt ingegaan op enkele posten. De jaarrekening moet nog worden goedgekeurd door de Kascommissie. 19 maart 2014: Nieuwe versie zonder watermerk geplaatst. Jaarrekening 2013

BOEK OVER DE BOERDERIJEN VAN HIERDEN

In februari van dit jaar heeft de heer Teunis Hop in eigen beheer een boek uitgegeven over de boerderijen van Hierden. De titel van het boek is: Hierden - De boerderijen, bewoners en andere wetenswaardigheden.


Teunis Hop is lid van de werkgroep Genealogie van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich. Omdat zijn interesse vooral Hierden betrof is hij in het Gemeentearchief begonnen met onderzoek in de kadastrale leggers van Harderwijk. Daaruit heeft hij de Hierdense percelen en hun eigenaren in een spreadsheet gezet.


De volgende stap was gegevens zien te achterhalen over de bewoners en waar mogelijk ook wat over hun ouders en grootouders. Voor dat laatste heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van mevrouw R. Uittien-Jacobs die een genealogisch bestand heeft van meer dan 100.000 personen die genealogisch aan Harderwijk zijn gelieerd.


Daarna heeft hij met medewerking van de heer Marc Bouw, van de afdeling Bouwzaken van de gemeente Harderwijk, de monumentale gegevens gedigitaliseerd en gebruikt in zijn boek. Achter in het boek zijn een aantal pagina's gewijd aan de veldnamen in Hierden en is een index aanwezig met straatnaam en huisnummer van de besproken boerderijen.


Het boek kost € 24,95 en is per e-mail te bestellen bij de auteur op: hopver@hotmail.com.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.uittien.nl/hierden.htm

VERJAARDAGSKALENDER VOOR HET GOEDE DOEL!

Potloodtekenaar Henk Bakker heeft een twaalfbladige kalender met vijftig prachtige potloodtekeningen gemaakt voor het goede doel. Een gedeelte van de opbrengst van deze verjaardagskalender, waarvan u jarenlang plezier zult hebben, gaat naar de stichting Vrienden van het Sint Jansdal, voor het project: “Angst verminderen bij kinderen”van de kindertienerafdeling van het St.Jansdal Ziekenhuis.


In deze twaalfbladige kalender staan prachtige oude en nieuwe potloodtekeningen over Harderwijk en Hierden. Voor meer uitleg over deze kalender verwijs ik u graag naar de website van Henk Bakker. www.henkbakkerpotloodtekeningen.nl. (YouTube filmpje)

STADSMUREN HARDERWIJK: OPROEP VRIJWILLIGERS

Het is de bedoeling dit jaar een boek uit te geven over de stadsmuren van Harderwijk. Hierin zal de geschiedenis van deze stadsmuren in beeld worden gebracht en worden beschreven. Ook zal er een toeristische wandelroute langs de muren en muurresten worden opgenomen. Het zal gaan om een handzaam en breed toegankelijk boek over de vestingwerken en restauratie daarvan met een toeristische wandelroute in een oplage van minimaal 500 stuks. Het is de bedoeling het boek te presenteren tijdens de open monumentendag in september 2014.


OGB DesignDe gemeente Harderwijk heeft hiervoor een projectteam opgesteld die bestaat uit een gemeentelijk projectleider en vertegenwoordiger(s) van Herderewich, het Gelders Genootschap en het streekarchivariaat, (zo mogelijk) aangevuld met één of meer andere deskundigen. Voor het tot stand brengen van dit boek wordt gezocht naar vrijwilligers. U kunt op twee manieren een bijdrage aan dit project leveren.© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 25 augustus 2014


Laatste aanvullingen:


Het Laatste Nieuws


Het Bestuur


Activiteiten


Herkent U …?


Het Laatste Nieuws