Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Herderewich Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact. • WIJ ZIJN BLIJ AAN DE LEDEN HEER LEEN KARSSEN VOOR TE KUNNEN STELLEN VOOR EEN FUNCTIE IN HET BESTUUR.

Tijdens de ledenvergadering op 7 april kunnen de leden hem kiezen in het bestuur. We hebben Leen gevraagd om zichzelf aan u voor te stellen.


Leendert Karssen, kandidaat-bestuurslid

Mijn naam is Leendert Karssen, ik ben 65 jaar en geboren en getogen in Harderwijk. Voor de oudere Harderwiekers: ik ben er een van Garrit van Tina, de olieboer.


Ik heb bij schildersbedrijven gewerkt o.a. als bedrijfsleider. Ik ben sinds een aantal jaren met vroegpensioen en nu dus met pensioen. Ik heb veel interesse in geschiedenis, in de breedste zin van het woord, mede omdat ik door mijn werkzaamheden in contact ben gekomen met vele landgoederen in de omgeving van Amersfoort en Woudenberg, met hun rijke geschiedenis zoals b.v. de Ridderlijke Duitse Orde die nu nog vele landgoederen en huizen bezit.


Ook de Harderwijkse geschiedenis boeit mij, vooral de visserij. Het grootste gedeelte van mijn voorouders was visser of had er iets mee te maken.


Eén van mijn hobby’s is het onderzoek van mijn familie stamboom. Ook fotograferen doe ik graag. Vooral de natuur heeft daarbij mijn belangstelling, met name libellen en vlinders, waarover ik onderzoek heb gedaan in de omgeving van Harderwijk. (200215)

 • 24 MAART HOUDT MARTIJN PIJNENBURG EEN LEZING OVER “DE ESSENBURG EN ZIJN BEWONERS” lees verder... (020215)
 • OGB DesignCHAYAH GODSCHALK-VISSER WORDT DE NIEUWE HOOFDREDACTEUR VAN HET VITTEPRAETJE

Het bestuur is blij met een nieuwe hoofdredacteur: Chayah Godschalk. Zij neemt de taken over van Gijsje Verwijs-ten Hove, die tijdelijk hoofdredacteur was. Gijsje blijft eindredacteur. Karel Uittien was interim vormgever, maar kan zijn taken nu overdragen. Het bestuur is hem erkentelijk voor de periode dat hij als interim vormgever deel wilde uitmaken van de redactie. (020215)

 • ER ZIJN INMIDDELS 100 DEELNEMERS VOOR DE HERINNERINGSTOCHT OP 9 MEI VAN EVACUÉ’S

De voorbereidingen zijn in volle gang. De Oudheidkundige Verenigingen van en de gemeenten Barneveld, Hoevelaken, Nijkerk, Ermelo, Putten en Harderwijk zijn betrokken bij de organisatie. Het is de bedoeling dat op zaterdag 9 mei 2015 twee bussen (oldtimers) vanaf het museum Nijkerk vertrekken. In de bussen zitten mensen, die 75 jaar geleden na de inval van de Duitsers naar omliggende plaatsen moesten evacueren. De bus rijdt via Putten (Mariahoeve) en Ermelo en zal rond 15.00 u in Harderwijk aankomen. Het college B&W zal de deelnemers aan de tocht ontvangen op het stadhuis. Oproep: wanneer u nog informatie heeft wilt u dan contact opnemen met Wim Buitenhuis, T: (0341) 41 27 35 of E: jowi34@solcon.nl. De gemeente Harderwijk draagt bij aan dit evenement. (090115)

 • JAN VAN WAGENINGEN STOPT PER 1 JANUARI ALS COÖRDINATOR / HOOFDVERSPREIDER VAN HET VITTEPRAETJE

Wim Buitenhuis neemt zijn taak over. (090115)

 • HELP DE VISCHAFSLAG ONDER DAK

Wethouder Teeninga geeft het officiële startsein voor de realisatie van de veel omstreden bouw van de Vischafslag en Botterwerf aan de Vissershaven. O.a. door verkoop van geregistreerde dakpannen hoopt de stichting de ontbrekende financiële middelen bij elkaar te krijgen. zie www.vischafslag.nl (020215)

 • DE HEER GROEN OVERHANDIGT 1500 FOTO’S EN DIA’S AAN HERDEREWICH

Karel Uittien heeft ze op een CD gezet. De CD is op te vragen bij de penningmeester van Herderewich. (090115)

 • ARCHEOLOGEN ONTDEKKEN EEN KASTEELTOREN BIJ DE HAVENDAM

Een toren nabij de Havendam blootgelegd in november 2014. Archeologen zijn op de Havendam in Harderwijk opnieuw op een verrassing gestuit. Op zoek naar de fundamenten van een rondeel, stuitten de archeologen op een voorheen nog onbekende toren. Met schepjes en borsteltjes werden voorzichtig de muren en zelfs nog puntgave stenen vloeren blootgelegd van een deel van een kasteel dat vermoedelijk rond 1500 is gebouwd. Op een plek waar alleen een buitenmuur van een rondeel werd verwacht, troffen de archeologen de fundamenten aan van een veel grotere losstaande toren. Een verrassing voor de archeologen. „Dit is niet terug te vinden op oude kaarten”, vertelt Henk Hovenkamp van Oudheidkundige Vereniging Herderewich en stadsarchivaris. „We zochten ronde muren van het rondeel, maar stuitten op dit mooi bewaard gebleven fundament.” (090115)

 • HET BESTUUR VAN DE VERENIGING ZOEKT VERSTERKING

Het bestuur van de vereniging heeft ambities en wil de vereniging sterk houden, maar daar is wel menskracht voor nodig. Er zijn diverse taken te verrichten:

 1. Twee bestuursleden zijn volgend jaar aftredend en hebben te kennen gegeven na ongeveer tien jaar trouwe dienst zich niet meer herkiesbaar te stellen. Kijk hier voor de vacature bestuurslid
 2. Herderewich geeft jaarlijks een kroniek uit. Wie wil de kroniek voor 2015 schrijven? Kijk hier voor de vacature kroniek schrijvers
OGB Design

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 20 februari 2015


Laatste aanvullingen:


Het Laatste Nieuws


Activiteiten


Herkent U …?


Het Laatste Nieuws

 OPROEP
voor leden