Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2016 - nr.07

Herderewich 2016 - nr.08

Herderewich 2017 - nr.01

DE HANZE

Van 15 t/m 18 juni is Kampen de gastheer voor 187 Hanzesteden. Er worden duizenden bezoekers verwacht. Was is “De Hanze” eigenlijk? Piet Stellingwerf, groot kenner van de historie van de Hanzegeschiedenis,  geeft er een lezing over op dinsdag 7 februari in de Kiekmure, lees verder (290117)

HET OUDE STADHUIS

Het Oude Stadhuis is toe aan een opknapbeurt. Er moet een aantal bouwkundige verbeteringen toegepast worden. Maar wat betekenen deze plannen voor het gebouw en de historische waarde ervan? De gemeente gaat graag in gesprek met de inwoners van Harderwijk op woensdag 15 februari, lees verder (290117)

HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

In het verbouwde, nieuwe, stadhuis komt in de ene vleugel de bibliotheek. Bij de ingang naar de bibliotheek, in de hal van het stadhuis, komt een historisch kenniscentrum. De boeken van Herderewich en het Stadsmuseum krijgen er een plaatsje. Er is WiFi, er komen een soort studieplekken, er komt een leestafel, kortom, het wordt een ontmoetingscentrum, waar ook de historie van Harderwijk een plek krijgt. Herderewich zoekt nog vrijwilligers voor de functie gastheer of gastdame. Wie vindt het leuk om vanaf juli een dagdeel per maand dit te doen? Aanmelden bij de secretaris@herderewich.nl (290117)

TE KOOP

Herderewich is in het bezit gekomen van een aantal exemplaren van de “Kroniek deel 2 1931 -1981” en biedt deze te koop aan voor € 2,50. Bestel hier (191216)

8 JANUARI 2017 OPEN DAG OFFICIERSMESS KRANENBURG

De MESS op het Kranenburg Kazerneterrein werd op 19 juni 1950 geopend als officiersmess, een eet- en ontspanningsgelegenheid die ter beschikking stond van de officieren van het hele garnizoen. Met het vertrek van het garnizoen raakte het pand als officiersmess buiten gebruik.

In 2015 besloot de gemeente de officiersmess op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Stichting Underground wil in de loop van 2017 een expositie opzetten over de geschiedenis van deze kazerne / van het Kranenburgkamp. Wie heeft er verhalen, foto’s of materialen? info@herderewich.nl (191216)

NIEUW  REDACTIELID

Vanaf 2017 zal Lex Schuijl de redactie van het Vittepraetje versterken. We zijn blij met zijn aanbod en zien uit naar een mooie samenwerking. (191216)

VITTEPRAETJE

Het decembernummer van het Vittepraetje is verschenen. Lees verder (191216)

PUNTER GELICHT

Op 16 november is het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort afgerond. De laatste drie dagen is de punter, waarvan bekend is, dat hij er lag, plank voor plank omhoog gehaald. De punter gaat voor onderzoek naar het laboratorium in Nijmegen. (171116)

9 NOVEMBER OUWE FOTO’S KIEK’N IN HIERDEN

In het Dorpshuis heeft de werkgroep Hierden een avond georganiseerd met foto’s van Hierden en Hierdenaren. Het gaat om foto’s van de tijd vóór de oorlog, 1900 tot 1940; onze (over) grootouders en hun bijzondere plekjes. zie activiteiten (021116)
© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 21 februari 2017


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92