Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2016 - nr.07

Herderewich 2016 - nr.08

Herderewich 2017 - nr.01

INFORMATIEAVOND VOOR EEN FUNCTIE VAN GASTVROUW/HEER IN DE VISCHPOORT

Donderdag 30 maart vindt er een informatieavond plaats voor mensen die belangstelling hebben voor de functie van gastvrouw/heer in de Vischpoort. Aanvang 19:00 uur. (170309)

ALGEMENEN LEDENVERGADERING

Op 20 april houdt de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor de inhoudelijke stukken voor de vergadering, klik hier (170303)

DE HANZE

Van 15 t/m 18 juni is Kampen de gastheer voor 187 Hanzesteden. Er worden duizenden bezoekers verwacht. Was is “De Hanze” eigenlijk? Herderewich wil in juni een Special uitgeven met informatie voor haar leden en voor inwoners van Harderwijk over de betekenis van de Hanze, toen en nu. (290117)

HET OUDE STADHUIS

Het Oude Stadhuis is toe aan een opknapbeurt. Er moet een aantal bouwkundige verbeteringen toegepast worden. De commissie samenleving van de gemeente heeft ingestemd met de plannen die voorliggen en wil een goede opknapbeurt financieren. In de raadsvergadering van maart zal het definitieve besluit vallen. Voor verdere informatie zie de website van de gemeente onder renovatie stadhuis. (290117)

HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

In het verbouwde, nieuwe, stadhuis komt in de ene vleugel de bibliotheek. Bij de ingang naar de bibliotheek, in de hal van het stadhuis, komt een historisch kenniscentrum. De boeken van Herderewich en het Stadsmuseum krijgen er een plaatsje. Er is WiFi, er komen een soort studieplekken, er komt een leestafel, kortom, het wordt een ontmoetingscentrum, waar ook de historie van Harderwijk een plek krijgt. Herderewich zoekt nog vrijwilligers voor de functie gastheer of gastdame. Wie vindt het leuk om vanaf juli een dagdeel per maand dit te doen? Aanmelden bij de secretaris@herderewich.nl (290117)

TE KOOP

Herderewich is in het bezit gekomen van een aantal exemplaren van de “Kroniek deel 2 1931 -1981” en biedt deze te koop aan voor € 2,50. Bestel hier (191216)

8 JANUARI 2017 OPEN DAG OFFICIERSMESS KRANENBURG

De MESS op het Kranenburg Kazerneterrein werd op 19 juni 1950 geopend als officiersmess, een eet- en ontspanningsgelegenheid die ter beschikking stond van de officieren van het hele garnizoen. Met het vertrek van het garnizoen raakte het pand als officiersmess buiten gebruik.

In 2015 besloot de gemeente de officiersmess op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Stichting Underground wil in de loop van 2017 een expositie opzetten over de geschiedenis van deze kazerne / van het Kranenburgkamp. Wie heeft er verhalen, foto’s of materialen? info@herderewich.nl (191216)

NIEUW  REDACTIELID

Vanaf 2017 zal Lex Schuijl de redactie van het Vittepraetje versterken. We zijn blij met zijn aanbod en zien uit naar een mooie samenwerking. (191216)

VITTEPRAETJE

Het decembernummer van het Vittepraetje is verschenen. Lees verder (191216)


© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 14 maart 2017


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92