Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.BOEKENMARKT EN PRESENTATIE “HARDERWIJKSE KUNST DIGITAAL TOEGANKELIJK”, DOOR JEAN VERMEULEN tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2016. Wilt u nog boeken over Harderwijk verkopen op onze boekenmarkt, neem dan contact op met Leen Karssen. (050216)

1566 HAGEPREKEN, BEELDENSTORM EN BLOEDRAAD, 450 JAAR GELEDEN

1 maart komt Sander Wassing vertellen over de beeldenstorm in Harderwijk en alle gevolgen van dien. Sander is een boeiend verteller en weet veel van de Harderwijkse gebeurtenissen in die periode. (050216)

HET TWEEDE STATIONSGEBOUW WORDT GESCHIEDENIS

Dit jaar wordt het uit 1983 daterende stationsgebouw afgebroken. Als afscheid en documentatie heeft het College van de gemeente een album laten samenstellen waarin foto's en beschrijvingen van het stationsgebouw zijn vastgelegd. En waarin ook kort de geschiedenis beschreven is van het 120 jaar oude stationsgebouw dat in 1865 neergezet is, maar in 1983 plaats moest maken voor “De rode hoed”. Het album is aan Herderewich aangeboden.

Het is hier te downloaden. Of het is te bestellen bij Leen Karssen (050216)

WATERSNOODWANDELING

Karel Uittien heeft aan de hand van het album een watersnoodwandeling gemaakt, het is een stadswandeling langs de plaatsen die toen onder water gestaan hebben. Voor de beschrijving en de plattegrond, klik hier. De plattegrond is ook af te halen bij het Stadsmuseum of te bestellen bij Leen Karssen op het mail adres: bibliotheek@herderewich.nl (180116)

DE STEEN IS ONTHULD

Op 14 januari onthulde wethouder Gert Jan van Noort de vloedsteen, die herinnert aan de watersnoodramp 1916, aangeboden door Herderewich. Twee Harderwijker dichters, Theo Bakker (vertrekkende stadsdichter) en Wietse Hummel (aankomende stadsdichter) hebben een gedicht geschreven over de ramp. lees meer (180116)

VONDSTEN BIJ DE JACHTHAVEN / HOEK PAPA BEER

Wat gaat de gemeente doen met de vondsten tijdens het archeologisch onderzoek aan de boulevard? Komt de Kieckmure terug? Daarover gaat het in het erfgoedcafé op 19 januari. Iedere geïnteresseerde Harderwijker is uitgenodigd hierover mee te praten. lees meer. (301215)

IN DE NACHT VAN 13 OP 14 JANUARI 1916 …

.. raasde een zware storm over Nederland en over de Zuiderzee. De woeste zee sloeg de dijken kapot, waardoor grote delen van Noord Holland en van de kustrand van de Veluwe onder water kwamen te staan. Op 13 januari zullen Joop Lodders en Joop Kooiman hierover vertellen. Zie activiteiten. Op 14 januari biedt Herderewich de gemeente een vloedsteen aan, die wethouder Gert Jan van Noort om 10.30 u in de muur van de Smeepoort zal metselen. (081215)

HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

Op 18 december tekenden de voorzitters van Het Stadsmuseum, van Herderewich en van het Platform Historisch Harderwijk een intentieovereenkomst, waarmee zij uitspreken tot een gezamenlijk kennis- en documentatiecentrum te willen komen. In dit centrum zullen de boeken en andere materialen van Het Stadsmuseum en van Herderewich ter beschikking staan voor geïnteresseerden. Het zal zoveel mogelijk worden opgezet in samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe en met het Streekarchief. lees de intentieovereenkomst. (081215)

DOOR HET OOG VAN SPRINGER

Vanaf 12 december 2015 t/m 10 april 2016 vindt in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de expositie “Door het oog van Springer” plaats. Er zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van diverse Zuiderzeesteden, waaronder Harderwijk. Cornelis Springer was één van de eerste negentiende-eeuwse schilders die zich toelegde op topografisch herkenbare stadsgezichten. Springer had een voorliefde voor de Zuiderzeesteden. Lees meer… (081215)

DONATIE

De familie van wijlen de heer Ab van Eeden heeft een groot aantal boeken uit zijn bibliotheek aan Herderewich geschonken. Er zijn 35 nieuwe titels aan de boekenlijst toegevoegd. (081215)

ARTIKEL IN HET VITTEPRAETJE OVER DE LOCATIE VAN HET ST. NICOLAASKERKHOF, SELHORST EN DE ST. NICOLAASKERK

In het Vittepraetje van december 2015 en maart 2016 verschijnt in twee delen een speurtocht naar de locatie van het St. Nicolaaskerkhof, de zetelhof Selhorst en St. Nicolaaskerk.

De onderliggende onderzoekgegevens staan hier. De voetnootnummers in de artikelen verwijzen naar de volgnummers van dit bestand. U kunt de speurtocht kritisch volgen. (041215)

LIDMAATSCHAP

Het jeugdlidmaatschap geldt voor jongeren t/m 21 jaar. klik hier (111115)

HIERDENSE EN VELUWSE KLEDERDRACHT

De werkgroep Hierden laat in samenwerking met Rein Lotterman zien welke kleding in vroeger tijden in Harderwijk, Hierden en op de Veluwe gedragen werd. Wat droeg men en waarom?

klik hier. (111115)

BIBLIOTHEEK

Lees welke boeken er in de bibliotheek staan en beschikbaar zijn voor leden. Ook is er een lijst van boeken, die niet meer in de bibliotheek opgenomen blijven en die u tegen een vrijwillige bijdrage kunt overnemen. klik hier. (111115)

FEESTJE IN DE VISCHPOORT?

Leden en niet leden weten de Vischpoort inmiddels aardig te vinden voor het vieren van een verjaardag of het houden van een receptie. De kostprijzen gaven aanleiding tot onduidelijkheid. Het bestuur heeft nieuwe prijzen vastgesteld. Klik hier. (111115)© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 05 februari 2016