Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


• VITTEPRAETJE

Het Vittepraetje is het kwartaalblad van de vereniging voor hun leden. De lay-out van het blad is in 2016 geheel vernieuwd. Het verschijnt in kleur en op A4 formaat.

Niet leden kunnen het kopen voor € 3,95.

In het magazine zijn artikelen opgenomen met een historische achtergrond en het magazine heeft een inhoud van 40 tot 50 pagina’s. De redactie van het Vittepraetje bestaat uit vrijwilligers en ook de bezorgers doen dit op vrijwillige basis. De naam Vittepraetje kent de volgende verklaring.


Vitte

De Harderwijker koggen voeren naar de Oostzee. Het Zweeds Schonen was in die tijd de belangrijkste haringmarkt van Europa. Het vormde een centrum van druk handelsverkeer. Kooplieden vanuit de Noordzee en de Oostzee voerden hun handelswaar aan om die tegen haring of andere goederen te ruilen. Elk jaar aan het einde van de zomer en in de herfst heerste er in de plaatsen Skanör en Falsterbo dan ook grote bedrijvigheid. Kooplui uit de Nederlandse steden kregen van de Deense koning het voorrecht dat zij een stuk grond kregen toegewezen, veld of ’vitte’ geheten, waar zij enige tijd mochten verblijven en zelfs woningen en pakhuizen mochten bouwen. Op de zuidpunt van Zweden bij het plaatsje Skanör kregen de Harderwijkers van de Deense koning Eric in 1316 een “vitte”.


Praetje

Een “praetje”betreft een kort gesprek over alledaagse dingen. Maar een praetje kan ook een korte verhandeling of een luchtige lezing betekenen. Dat kan waar gebeurd zijn of een verhaal uit overlevering.


Naast het Vittepraetje worden jaarlijks het Jaarverslag en de Kroniek van Harderwijk uitgegeven door Herderewich.


Heeft u een interessant item, een leuke tip voor de redactie,

of wilt u zelf een bijdrage leveren als schrijver of redacteur?

Neem dan contact op met de redactie van het Vittepraetje.