Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


• DE VERENIGING

Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk.


Het logo van de vereniging is gemaakt aan de hand van een zegel van het Koggeschip.


De vereniging telt per 1-1-2016 490 leden.


Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Klik hier voor het verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering van 07-04-2016.


• VERENIGINGSGEBOUW DE VISCHPOORT

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort te huur gekregen. De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging. Het bestuur wil de Vischpoort zoveel mogelijk openstellen voor belangstellenden. De Vischpoort is op aanvraag te bezichtigen en op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de activiteitenkalender.


Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren)


Het bestuur stelt de Vischpoort graag beschikbaar aan leden en niet leden voor het houden van feestjes of recepties e.a. bekijk hier foto’s van het interieur.


De vereniging vraagt hiervoor de volgende (kosten)vergoeding:

Dagdeel

Leden

Niet-leden

Commerciële

instellingen

Middag

13.00 - 17.00 uur

€ 25,00

€ 37,50

€ 50,00

Avond

19.00 - 23.00 uur

€ 25,00

€ 37,50

€ 50,00

Aansluitend extra uur, max. 2 uren

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

Bruidsparen kunnen er terecht met hun fotograaf om bijzondere foto’s te laten maken.

Kosten: leden € 10,00, niet leden € 25,00; (lid worden kost € 17,50!)


• ERELEDEN

- Niek de Jong

- Karel Uittien


• SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:1e huismeester en

2e huismeester:

Matty Moggré

John Wetzels

Karel Kok

Martijn Pijnenburg

Leendert Karssen


Karel Kok

Willem Petersen

voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl


bibliotheek@herderewich.nl


huismeester@herderewich.nl

0341-417460

0341-426847

0341-427195

06-15679919

0341-418250


0341-427195

• ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN ACTIEF IN WERKGROEPEN

Archeologie:


Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Gemeentelijke Monumenten Commissie:


Genealogie:

Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ledenadministratie:Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:

Coördinator vrijwilligers Vischpoort:


Bibliotheek:Webmaster

Herderewich:

Henk Hovenkamp

J.W.F. Dielemans

Olaf Blaauw

Eric Kleyberg

Joop Kruizenga

Kees van Loon

Jan Mons

John ten Pierick

Jos van Reenen


Niek de Jong
Piet Stellingwerf 
R. Uittien-Jacobs (vz)

G. Verwijs-ten Hove

C. Bruinink-Visser

S.M. Jacobs-Zuurveld

E. Numan-Bouwmans

Mevr. W.C. Melius

Karel Chr. Uittien

Coos Bleumink


Evert Jacobs

Hans Timmer

Aalt Boonen


Wietse HummelBen SchuchardKarel Uittien (foto’s)

Niek de Jong (tekst)

Coos Bleumink (operator)


Ed v.d. Heyden (hoofdredacteur)

Gijsje Verwijs-ten Hove

(eindredacteur)

Lex Schuijl (redacteur)


vacature
Leen KarssenOtto Büttner (OGB Design)

archeologie@herderewich.nl


genealogie@herderewich.nl

hierden@herderewich.nlledenadministratie
@herderewich.nl


Kijk hier voor de
Harderwijkse ornamentenredactie@herderewich.nl


bibliotheek@herderewich.nlwebmaster@herderewich.nl

06-53352537

06-30335335

0341-421342
0341-552342
0341-414431

0341-451589


0341-414431


0341-420693
0341-4182500341-433444

• VERSPREIDING VITTEPRAETJE

Verspreidingsteam:
01-Stadsweiden 1

02-Slingerbos

03-Witteh/Veldkamp

04-Binnenstad

05-Stadsdennen

06-Stationslaan

07-Zeebuurt

08-Hierden

09-Ermelo

10-Frankrijk

11-Drielanden 1

12-Centuurbaan

13-Stadsweiden 2

14-Vissersbuurt

15-Friesegracht

16-Diversen

17-Drielanden 2


Dhr. Wim Buitenhuis

Dhr. Ben Companjen

Dhr. K.Chr. Uittien


Dhr. C. Bleumink

Mevr. H. Kappers

Mevr. C.G. de Vries

Mevr. A. E. Beute-Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

Dhr. W. Petersen

Dhr. L. Kaandorp

Dhr. T. Goossens

Dhr. B.A.M.M. van de Voordt

Dhr. N.C.R. de Jong

Dhr. P.J. van Wageningen

Dhr. C.Th. van der Heijden

Dhr. A. Jansen

Dhr. W. Stratingh

Dhr. K.Chr. Uittien

Dhr. H. van de Greijn


Bleek 56

Hoornmeen 9

J.P.Heijelaan 58


Bunschotermeen 67

Klaproosmeen 75

Rooseveltlaan 24

Smeepoortenbrink 17

Mandenmakersstraat 139

Hoornmeen 9

Bruggestraat 23

Reigershof 4

De Acht Schepel 18

Kuulekamp 6

Beethovendreef 13

Mecklenburglaan 84

Bunschotenmeen 21

Luttekepoortstraat 16

Stationslaan 35

J.P.Heijelaan 58

Bakenbergerhout 41


0341-412735

0341-427815

0341-414431


Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres

zijn te bereiken via info@herderewich.nl


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92