Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


• DE VERENIGING

Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk.


De vereniging telt per 1-1-2019 542 leden. Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Het concept verslag van de laatst gehouden ledenvergadering vindt u hier.


• VERENIGINGSGEBOUW DE VISCHPOORT

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort te huur gekregen. De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging. Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren)


Het bestuur stelt de Vischpoort graag beschikbaar aan leden en niet leden voor het houden van feestjes of recepties e.a. bekijk hier foto’s van het interieur.


De vereniging vraagt hiervoor de volgende (kosten)vergoeding:


Dagdeel


Leden

Niet-leden

Middag - 13.00 - 17.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Avond - 19.00 - 23.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Aansluitend extra uur (max. 2 uren)

€  5,00

€  5,00

Bruidsparen kunnen er terecht met hun fotograaf om bijzondere foto’s te laten maken.

Kosten: leden € 10,00, niet leden € 25,00; (lid worden kost € 17,50!)


Het bestuur wil de Vischpoort verder zoveel mogelijk openstellen voor belangstellenden.

De Vischpoort is op aanvraag te bezichtigen en op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de activiteitenkalender.


• ERELEDEN

- Niek de Jong

- Karel Uittien


• SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

PR en Vittepraetje:

Kenniscentrum:


Overige:

1e/2e huismeester

van de Vischpoort:


Coördinatoren Vischpoortgidsen:


Ledenadministratie

Herderewich:


Webmaster

Herderewich:

Matty Moggré

John Wetzels

Karel Kok

Martijn Pijnenburg

Leendert KarssenKarel Kok

Willem Petersen


Joke Huijgen

Harry Huijgen


Karel Kok

Ben Schuchard


Otto Büttner (OGB Design)

voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl


kenniscentrum@herderewich.nlhuismeester@herderewich.nlvischpoortgidsen@herderewich.nlpenningmeester@herderewich.nl

ledenadministratie@herderewich.nl


webmaster@herderewich.nl

0341-417460

0341-426847

0341-427195

06-15679919

0341-4182500341-42719506-12121149

06-30715757


0341-4271950341-433444

• ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN ACTIEF IN WERKGROEPEN

Archeologie:


Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Commissie Ruimtelijke kwaliteit:


Genealogie:

Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:

J. Dielemans (c)

John ten Pierick

Henk Hovenkamp

Eric Kleyberg

Joop Kruizenga

Kees van Loon

Jan Mons

Jos van Reenen

Martijn Beumer


Niek de Jong
Desiree van Liemnpt 
R. Uittien-Jacobs (vz)

G. Verwijs-ten Hove

C. Bruinink-Visser

S.M. Jacobs-Zuurveld

E. Numan-Bouwmans

Mevr. W.C. Melius

Karel Chr. Uittien

Coos Bleumink


Evert Jacobs

Hans Timmer

Aalt Boonen


Wietse Hummel

Jan Ruijne


Karel Uittien (foto’s)

Niek de Jong (tekst)

Coos Bleumink (operator)


Ed v.d. Heyden (hoofdredacteur)

Gijsje Verwijs-ten Hove

(eindredacteur)

Lex Schuijl (redacteur)

Jan Ruijne (redacteur)

archeologie@herderewich.nl


genealogie@herderewich.nl

hierden@herderewich.nlKijk hier voor de
Harderwijkse ornamentenredactie@herderewich.nl

06-30335335


0341-421342
0341-414431

0341-4515890341-414431
0341-417782

• VERSPREIDING VITTEPRAETJE

Verspreidingsteam:
01-Stadsweiden 1

02-Slingerbos

03-Wittehagen/      Veldkamp

04-Binnenstad

05-Stadsdennen

06-Stationslaan

07-Zeebuurt

08-Hierden

09-Ermelo

10-Frankrijk

11-Drielanden 1

12-Centuurbaan

13-Stadsweiden 2

14-Vissersbuurt

15-Friesegracht

16-Diversen

17-Drielanden 2


Dhr. Wim Buitenhuis

Dhr. Ben Companjen

Dhr. K.Chr. Uittien


Dhr. C. Bleumink

Dhr. C.Th. van der Heijden

Mevr. C.G. de Vries


Mevr. A. E. Beute-Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

Dhr. W. Petersen

Dhr. L. Kaandorp

Dhr. T. Goossens

Dhr. B.A.M.M. v.d. Voordt

Dhr. N.C.R. de Jong

Dhr. W. Van Sonnen

Dhr. C.Th. van der Heijden

Dhr. A. Jansen

Dhr. W. Stratingh

Dhr. K.Chr. Uittien

Dhr. H. van de Greijn


Bleek 56

Hoornmeen 9

J.P.Heijelaan 58


Bunschotermeen 67

Bunschotenmeen 21

Rooseveltlaan 24


Smeepoortenbrink 17

Mandenmakersstraat 139

Hoornmeen 9

Bruggestraat 23

Reigershof 4

De Acht Schepel 18

Kuulekamp 6

Beethovendreef 13

Middenlaan 9

Bunschotenmeen 21

Luttekepoortstraat 16

Stationslaan 35

J.P.Heijelaan 58

Bakenbergerhout 41


0341-412735

0341-417450

0341-414431


Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres

zijn te bereiken via info@herderewich.nl
Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92