Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Herderewich Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


DOELSTELLING

De doelstelling van de vereniging als volgt opgenomen in de statuten:


Onder artikel 1:

1. De naam van de vereniging is: "OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HERDEREWICH.

   Zij is gevestigd te Harderwijk.

2. Het doel van de vereniging is:

    a. het bevorderen van de kennis der geschiedenis van Harderwijk en omgeving;

    b. het behouden van het karakter van Harderwijk en omgeving.

3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

   a. het houden van lezingen,tentoonstellingen en excursies;

    b. het bevorderen van oudheidkundig onderzoek in Harderwijk en omgeving;

   c. het aanleggen van een verzameling die op het doel der vereniging betrekking heeft;

   d. het samenwerken met instellingen, stichtingen en verenigingen, die een soortgelijk doel

       nastreven.

4. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op twintig september

   negentienhonderd twee en zeventig.


De vereniging telt per 1-1-2015 528 leden.


• OPROEP:

De vereniging wil ook van de digitale post gebruik maken met betrekking tot communiceren.

Van ruim 200 leden is er een mail adres bekend, van de andere leden niet. Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws, stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@herderewich.nl.

Dan komt u op de lijst!


• HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 6 leden en heeft 2 ereleden, te weten:


- Niek de Jong

- Karel Uittien

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

Huismeester van

“De Vischpoort”:

Matty Moggré

Jan E. Mons

Karel Kok

Theo van der Heijden

Marlies v.d. Heijden-Staats

Martijn Pijnenburg

vacature


Karel Kok

voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl


huismeester@herderewich.nl

0341-417460

0341-420420

0341-427195

0341-420971

0341-563531

06-156799190341-427195

• ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN ACTIEF IN WERKGROEPEN

Archeologie:Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Gemeentelijke Monumenten Commissie:


Genealogie:


Gevel-documentatie:


Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ledenadministratie:Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:

Webmaster

Herderewich:

Henk Hovenkamp (graven)

Martijn Beumer


Niek de Jong
Piet Stellingwerf 
R. Uittien-Jacobs (voorzitter)

G. Verwijs-ten Hove

C. Bruinink-Visser

S.M. Jacobs-Zuurveld

E. Numan-Bouwmans

Mevr. W.C. Melius

Dhr. T. Hop

Karel Chr. Uittien

Coos Bleumink


vacatureEvert Jacobs

Alie van de Poppe

Hans Timmer


vacatureBen SchuchardKarel Uittien (foto’s)

Niek de Jong (tekst)

Coos Bleumink (operator)


G. Verwijs-ten Hove

(hoofdredacteur a.i.)

K. Chr. Uittien

(vormgever a.i.)

P. Stellingwerf (redacteur)


Otto Büttner (OGB Design)

archeologie@herderewich.nlgenealogie@herderewich.nl

hierden@herderewich.nlLedenadministratie
@herderewich.nl


redactie@herderewich.nl


webmaster@herderewich.nl

06-533525370341-421342
0341-552342
0341-414431

0341-451589


0341-414431
0341-420693


0341-414431


0341-552342


0341-433444

• VERSPREIDING VITTEPRAETJE

Hoofdverspreider I

Hoofdverspreider II


01-Stadsweiden 1

02-Slingerbos

03-Witteh/Veldkamp

04-Binnenstad

05-Stadsdennen

06-Stationslaan

07-Zeebuurt

08-Hierden

09-Ermelo

10-Frankrijk

11-Drielanden 1

12-Centuurbaan

13-Stadsweiden 2

14-Vissersbuurt

15-Friese Gracht

16-Zeewolde

17-Drielanden 2

16-Diversen

W. Buitenhuis

K. Chr. Uittien


Dhr. C. Bleumink

Mevr. H. Kappers

Mevr. C.G. de Vries

Mevr. A. E. Beute-Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

L. Postma

Dhr. L. Kaandorp

T. Goossens

B.A.M.M. van de Voordt

N.C.R. de Jong

P.J. van Wageningen

C.Th. van der Heijden

A. Jansen

Dhr. W. Stratingh

K. Chr. Uittien

Dhr. H. van de Greijn

K. Chr. Uittien

Bleek 56

J.P.Heijelaan 58


Bunschotermeen 67

Klaproosmeen 75

Rooseveltlaan 24

Smeepoortenbrink 17

Mandenmakersstraat 139

Hoornmeen 9

Hendric Stevinstraat 8

Reigershof 4

De Acht Schepel 18

Kuulekamp 6

Beethovendreef 13

Mecklenburglaan 84

Bunschotenmeen 21

Luttekepoortstraat 16

Stationslaan 35

J.P.Heijelaan 58

Bakenbergerhout 41

J.P.Heijelaan 58

0341-412735

0341-414431


0341-422716


0341-426732

0341-416263

0341-881451

0341-427815

0341-415178

0341-451635

0341-554276

0341-419615

0341-421342

0341-413617

0341-420971

06-13258501
0341-413533

0341-414431

0341-410150

0341-414431

Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres

zijn te bereiken via info@herderewich.nl


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Vischmarkt 1
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92