Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... Herkent U ...?. Herderewich Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


• OPROEP VOOR LEDEN:

De bestuur wil graag via de digitale post gebruik maken om met haar leden te communiceren.

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws, stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@herderewich.nl. Van ruim 200 leden is er een mail adres bekend, van de andere leden niet.


• DE VERENIGING

Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk.


Het logo van de vereniging is gemaakt aan de hand van een zegel van het Koggeschip.


De vereniging telt per 1-1-2015 528 leden.


Herderewich heeft een ANBI–status ; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.


• VERENIGINGSGEBOUW DE VISCHPOORT

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort te huur gekregen. De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging. Het bestuur wil de Vischpoort zoveel mogelijk openstellen voor belangstellenden. De Vischpoort is op aanvraag te bezichtigen en op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de activiteitenkalender .


Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren)


Leden die de Vischpoort willen gebruiken voor het houden van een receptie of anderszins kunnen er terecht voor € 17,50 per dagdeel. In de winter komen daar € 15,00 aan stookkosten bij. Neem hiervoor contact op met de huismeester, Karel Kok. Niet-leden betalen € 35,00 per dagdeel, plus de € 15,00 stookkosten.


Bruidsparen kunnen er terecht met hun fotograaf om bijzondere foto’s te laten maken.

Kosten: leden € 10,00, niet leden € 25,00; (lid worden kost € 17,50!)


• ERELEDEN

De vereniging heeft twee ereleden, te weten:

- Niek de Jong

- Karel Uittien


• HET BESTUUR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

Huismeester van

“De Vischpoort”:

Matty Moggré

Jan E. Mons

Karel Kok

Theo van der Heijden

Marlies v.d. Heijden-Staats

Martijn Pijnenburg

vacature


Karel Kok

voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl


huismeester@herderewich.nl

0341-417460

0341-420420

0341-427195

0341-420971

0341-563531

06-156799190341-427195

• ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN ACTIEF IN WERKGROEPEN

Archeologie:Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Gemeentelijke Monumenten Commissie:


Genealogie:


Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ledenadministratie:Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:

Webmaster

Herderewich:

Henk Hovenkamp (graven)

Jeroen Dielemans


Niek de Jong
Piet Stellingwerf 
R. Uittien-Jacobs (vz)

G. Verwijs-ten Hove

C. Bruinink-Visser

S.M. Jacobs-Zuurveld

E. Numan-Bouwmans

Mevr. W.C. Melius

Dhr. T. Hop

Karel Chr. Uittien

Coos Bleumink


Evert Jacobs

Alie van de Poppe

Hans Timmer


vacatureBen SchuchardKarel Uittien (foto’s)

Niek de Jong (tekst)

Coos Bleumink (operator)


Chayah Godschalk-Visser

(hoofdredacteur)

Gijsje Verwijs-ten Hove

(eindredacteur)

P. Stellingwerf (redacteur)


Otto Büttner (OGB Design)

archeologie@herderewich.nlgenealogie@herderewich.nl


hierden@herderewich.nlLedenadministratie
@herderewich.nl


redactie@herderewich.nl


webmaster@herderewich.nl

06-53352537

06-30335335


0341-421342
0341-552342
0341-414431


0341-451589


0341-414431
06-12181906


0341-420693


0341-552342


0341-433444

• VERSPREIDING VITTEPRAETJE

Hoofdverspreider I

Hoofdverspreider II


01-Stadsweiden 1

02-Slingerbos

03-Witteh/Veldkamp

04-Binnenstad

05-Stadsdennen

06-Stationslaan

07-Zeebuurt

08-Hierden

09-Ermelo

10-Frankrijk

11-Drielanden 1

12-Centuurbaan

13-Stadsweiden 2

14-Vissersbuurt

15-Friese Gracht

16-Zeewolde

17-Drielanden 2

16-Diversen

W. Buitenhuis

K. Chr. Uittien


Dhr. C. Bleumink

Mevr. H. Kappers

Mevr. C.G. de Vries

Mevr. A. E. Beute-Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

L. Postma

Dhr. L. Kaandorp

T. Goossens

B.A.M.M. van de Voordt

N.C.R. de Jong

P.J. van Wageningen

C.Th. van der Heijden

A. Jansen

Dhr. W. Stratingh

K. Chr. Uittien

Dhr. H. van de Greijn

K. Chr. Uittien

Bleek 56

J.P.Heijelaan 58


Bunschotermeen 67

Klaproosmeen 75

Rooseveltlaan 24

Smeepoortenbrink 17

Mandenmakersstraat 139

Hoornmeen 9

Hendric Stevinstraat 8

Reigershof 4

De Acht Schepel 18

Kuulekamp 6

Beethovendreef 13

Mecklenburglaan 84

Bunschotenmeen 21

Luttekepoortstraat 16

Stationslaan 35

J.P.Heijelaan 58

Bakenbergerhout 41

J.P.Heijelaan 58

0341-412735

0341-414431


0341-422716


0341-426732

0341-416263

0341-881451

0341-427815

0341-415178

0341-451635

0341-554276

0341-419615

0341-421342

0341-413617

0341-420971

06-13258501
0341-413533

0341-414431

0341-410150

0341-414431

Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres

zijn te bereiken via info@herderewich.nl


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Vischmarkt 1
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92