Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek en Shop. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


• DE VERENIGING

Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk.


Het logo van de vereniging is gemaakt aan de hand van een zegel van het Koggeschip.


De vereniging telt per 1-1-2016 490 leden.


Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Klik hier voor het verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering.


• ONZE SPONSOREN