Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.

Onze IBAN is

NL93 INGB 0003 0361 92


t.n.v.

Oudheidkundige

Vereniging

Herderewich

in HarderwijkLIDMAATSCHAP


Word lid van Herderewich en betaal minimaal € 17,50 per jaar.

Jongeren t/m 21 jaar betalen € 8,00 per jaar.

_______________________________________________________________________________


Ja, ik ben trots op Harderwijk en wil graag een bijdrage leveren aan het behoud

en vergroten van de kennis van haar geschiedenis.


Ik word daarom graag lid van Oudheidkundige Vereniging Herderewich.


_______________________________________________________________________________Vul bovenstaande velden in met uw gegevens en verstuur het bericht


_______________________________________________________________________________

Een keer per jaar, in het voorjaar, houdt de vereniging een ledenvergadering.


Leden kunnen voor een voordelig tarief gebruik maken van de Vischpoort,

zie pagina vereniging.


Mevr.

(vb. 01-06-1965 )

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum