Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk is een samenwerkingsverband tussen het Stadsmuseum, Herderewich en het Streekarchivariaat.

Herderewich had een kleine bibliotheek. Inmiddels zijn de boeken samengevoegd met de boeken van het Stadsmuseum tot één bibliotheek.

Deze bibliotheek bevindt zich in het Historisch Kenniscentrum Harderwijk. Het is te vinden naast het Streekarchivariaat. Je komt daar via een tweede ingang, niet de hoofdingang dus, maar een toegangsdeur rechts.

  

Doel
Deze samenwerking heeft o.a. tot doel:

Centraliseren van bronnen voor historisch onderzoek dat zich richt op de geschiedenissen van Harderwijk, zowel fysiek als digitaal.

Het beheren van een bibliotheek en het bieden van een ontmoetingsruimte

Voorkomen van dubbele collecties bij verschillende organisaties

Toegankelijker maken van deze bronnen

Het verzamelen van historisch materiaal

Stimuleren van het doen van onderzoek

Ondersteunen van onderzoekers

Openingstijden van het kenniscentrum en het Streekarchivariaat
is van maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.
Hier vindt u een lijst van aanwezige boeken.

Contact via Leen Karssen
E: kenniscentrum@herderewich.nl
T: (0341) 41 82 50

Ook voor het schenken van boeken kunt u bij Leen Karssen terecht.  

De Kroniek van 2016 en 2017 kunt u hier gratis downloaden

Voor de verkoop

Lijst met stamboomboeken (werkgroep genealogie o.l.v. Renate Uittien)

Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92