Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Wij zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
onder nummer 40094224
Het postadres van ons is
Oudheidkundige Vereniging Herderewich
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Onze IBAN is
NL93 INGB 0003 0361 92
t.n.v. Herderewich
Voor vragen en opmerkingen
mail a.u.b. naar

Info@Herderewich.nl


Voor vragen en opmerkingen
mail a.u.b. naar

Info@Herderewich.nl