Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.
Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Wij zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
onder nummer 40094224
Het postadres van ons is
Oudheidkundige Vereniging Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

Onze IBAN is
NL93 INGB 0003 0361 92
t.n.v. Herderewich

Naam

Adres

Postcode en Woonplaats

t.a.v. (maak uw keuze)

Telefoon

E-mailadres

Uw vraag of

opmerking

of Dhr.

Mevr.