Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


DE GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

 • Omroep Gelderland werkt aan een project “75 jaar vrijheid, op weg naar 2020”. Het project werkt de komende jaren toe naar de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Er wordt wekelijks een programma uitgezonden.

  Het wordt gemaakt aan de hand van de oorlogsgebeurtenissen uit die tijd, dagboeken en andere egodocumenten. De 'gewone' Gelderlander komt zelf aan het woord over zijn en haar dagelijks leven: over alledaagse dingen, over hoop en vrees, en de manier waarop mensen zich door de oorlogsjaren heen sloegen. 5 jaar vrijheid, op weg naar 2020 biedt vooral een platform voor verhalen en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

  Verhalen, foto's, film en dagboeken; het is allemaal welkom. Bied ze aan via onze social media of via de interactieve website
  www.75jaarvrijheid.nl. Ook Herderewich is samen met andere organisaties in Harderwijk benaderd om hieraan een bijdrage te leveren. Er zijn al verschillende Harderwijkse verhalen in beeld gebracht.


 • Beeld en geluid heeft een mooie film van de bevrijding door de Canadezen van de Veluwe, met als eindpunt Harderwijk.


 • Ter gelegenheid van de viering van de bevrijding 70 jaar heeft Herderewich een Special uitgegeven. Download hier. Hij is ook op te vragen bij Leen Karssen.


 • In het juni nummer van het Vittepraetje, 2016, staan enkele artikelen, gewijd aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog:
 • Duitse troepen in Harderwijk …. Peter Yska
 • Schietplaats Hierden, Reintje Poolen
 • Het Westerborkpad, wandelen in het spoor van de Jodenvervolging.
 • Twee artikelen over de Lucht waarnemingspost, die door de Duitsers is aangelegd. (Flugwache) en het zgn. routelicht. (Peter Yska)
 • En een artikel, dat een ervaringsverhaal is over de luchtaanval in oktober 1944 (Theo Bakker).
 • De nummers zijn op te vragen bij Leen Karssen.


Verschillende leden van Herderewich doen onderzoek naar (thema’s en gebeurtenissen uit) die geschiedenis in Harderwijk en omstreken. Dat kan zijn: het Harderwijks verzet, de eerste oorlogsdagen in Harderwijk, de hongerwinter, de bevrijding, de holocaust. Kortom, er zijn veel aspecten, maar ze betreffen allemaal die vijf jaren bezetting.

Een aantal van hen zijn enkele keren bij elkaar geweest en hebben kennis en ervaring uitgewisseld. Hieronder enkele namen met het thema waar zij zich mee bezighouden.

Naam

Specialisme

Informatie

Wim Buitenhuis

Vluchtelingenstromen 10 mei vanuit Barneveld en Nijkerk naar Harderwijk

jowi34@solcon.nl

Anton Daniels

Joodse Harderwijkers

dans60@kpnmail.nl

Jan Kleberg

Vluchtelingenstromen vanuit Arnhem naar de NW-Veluwe

klebe014@solcon.nl

Menno Kuiper

Bombardementen; familieslachtoffers

dejong20111@hotmail.com

Joop Lodders

Verzet

j.n.lodders@solcon.nl

Lammert Pater

De visserij van Harderwijk

ten tijde van WOII


Johan van Sonnen

Verzet in Harderwijk;

Bijzondere rechtspleging

johanvansonnen@planet.nl