Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.


ARCHIEF 2008_________________________________________________________________________________

• HARDERWIJK, VENSTER OP HET HEDEN EN VERLEDEN

Het boek “Harderwijk, venster op het heden en verleden” kwam in samenwerking met William Hartman, Diepenmaat uitgeverij en de Oudheidkundige Vereniging Herderewich tot stand.

Bij de presentatie in de winkel aan de Luttekepoortstraat op vrijdag 14 november 2008 nam burgemeester Joh. Berends het eerste exemplaar van voorzitter Niek de Jong van Herderewich in ontvangst. De Oudheidkundige Vereniging leverde de teksten, die door Geert Bors bewerkt werden. Fotograaf Rob Elfring maakte de nieuwe foto’s, die afgewisseld werden met antieke ansichtkaarten. In een aantal thema’s wordt de historie van de stad belicht, zoals de Hanze, kerken en kloosters, het garnizoen, de visserij en niet te vergeten het dorp Hierden.

Maar ook beroemdheden zoals Boerhaave, Linnaeus en Frans Junghuhn hebben hun sporen achtergelaten in Harderwijk.


De schatkist met het historische boekWat maakt een stad een stad? Stadsrechten? Eeuwenoude architectuur? Haar knooppunten-functie voor het omliggende gebied? Daaraan voldoet Harderwijk allemaal. Maar misschien wordt een stad, voorbij de bakstenen en het cement, nog het meest bepaald door haar inwoners, hun ambities en hun daden. Harderwijk staat wat dat betreft in een traditie van bijna 8 eeuwen. Dit is allemaal samengevat in een prachtige boek met oude foto's en tekeningen, maar ook veel nieuwe foto's van het huidige Harderwijk met zijn nieuwbouwwijken en het dorp Hierden.


Sinds Harderwijk in 1231 stadsrechten kreeg, heeft ze vele identiteiten gehad, die in dit boek allemaal voorbij komen: Harderwijk als Hanzestad; vestingstad, stad van kloosters en kerken, thuisbasis van de Gelderse Munt, universiteitsstad. militair trainingscentrum voor Nederlands-Indië, garnizoensstad, visserijstad, en dankzij al die historische plekken en de schitterende ligging aan het Veluwemeer ook toeristenstad. Wie goed kijkt, ziet aspecten van al die verledens nog altijd aanwezig in het plaveisel, in het DNA van de stad.


Samengevat “Harderwijk, venster op het heden en verleden” is een 128 pagina’s tellende boekwerk over de Harderwijker en Hierdense historie. Een boek om vaak in te kijken en in te lezen. Een boek, dat u inspireert om zelf op pad te gaan in de prachtige stad Harderwijk en het dorp Hierden.

Otto Buttner

Formaat boek: 29,2 x 24 cm liggend. Aantal pagina's: 128 + 4 pagina's hard cover Bedrukking: geheel full colour. Afwerking: genaaid gebonden. Het is te koop bij Boekhandel de Plantage Books & More Hartman in de Luttekepoortstraat 10 en kost € 25,00.

Leden van Herderewich kunnen het daar voor € 15,00 verkrijgen.

_________________________________________________________________________________

• 500e LID VOOR OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING HERDEREWICH

Door de uitgave van “Effen kieken, Effen proaten” zit het ledental van Herderewich in de lift.

Op Visserijdag en op Open Monumentendag kon een flink aantal nieuwe leden worden ingeschreven. Hierdoor werd de vijfhonderd gepasseerd. Het 500e lid was mevrouw G.J. Jonker. Zij ontving uit handen van de voorzitter Niek de Jong een tweetal boeken over de historie van Harderwijk. Hij refereerde in zijn speech dat mevrouw Jonker een telg is uit een Harderwijker vissersgeslacht. Haar overgrootvader, Beert Jonker, was visser van beroep.


Otto ButtnerHaar vader woonde met zijn vrouw Stansie Heederik in de Kleine Marktstraat. Het gezin bestond uit negen kinderen, waarvan vijf op jeugdige leeftijd overleden. De kindersterfte was toen in Nederland zeer groot. Het jongste kind, Andries, is de grootvader van mevrouw Jonker. Hij werd in 1860 geboren. Zijn beroep was net als zijn vader visser. Hij voer onder andere op de HK54 en HK68. Zijn bijnaam was de Officier of Admiraal, omdat hij een martiale houding had.


Andries woonde met zijn gezin in Grote Poortstraat 39. De jongste zoon was vernoemd naar zijn vader. Op 16 juni 1913 verdronk hij op 19 jarige leeftijd tijdens het vissen op de Zuiderzee. Zijn naam staat op de plaquette van het monument aan de Havendam vermeld.

De vader van mevrouw Jonker, Bessel, was het vierde kind uit het gezin van Andries sr. Hij werd in 1891 geboren. Hij trouwde met Hendrika Velsink. Zij woonde later eveneens in de Grote Poortstraat 39. Mevrouw Jonker heeft daar met haar twee broers haar jeugd doorgebracht.

Vader Bessel viste en zijn vrouw onderhield een eendenfokkerij. “Effen kieken, Effen proaten”, waardoor mevrouw Jonker lid is geworden, is alleen nog bij de Oudheidkundige Vereniging Herderewich verkrijgbaar.

(EIGEN BRON-300808)

_________________________________________________________________________________

• WELLICHT RESIDENTIE VAN GRAAF VAN GELRE

HARDERWIJK - Het begin dit jaar opgegraven pand aan de Bruggestraat in Harderwijk behoort met een datering van rond 1275 tot de alleroudste bakstenen gebouwen van Nederland. “Op landelijke schaal is deze bakstenen woning in Harderwijk van zeer bijzondere waarde”, stelt projectleider Martin Schabbink van het archeologisch adviesbureau Raap.


Rond de afgelopen jaarwisseling onderzocht hij samen met collega's gedurende drie maanden het terrein waar nu een amusementscentrum in aanbouw is. Op basis van het baksteenformaat en het gevonden aardewerk is hij nu tot deze conclusie gekomen. “Uit die periode zijn heel weinig vondsten en zeker niet van dit formaat. Je spreekt toch over een soort van stadskasteel”.

Het vermoeden bestaat dat het gebouw de residentie vormde van de toenmalige graaf van Gelre. Uit de opgravingen is gebleken dat het een voornaam, zaalvormig huis betrof met dikke, bepleisterde en beschilderde muren. Direct voor het pand is een strook plaveisel van veldkeien uit de veertiende eeuw ontdekt. Voor de Harderwijkse geschiedenis was het gelijk al duidelijk dat het om een bijzondere vondst ging, want nooit eerder werd vermoed dat de stad in die periode al stenen bebouwing kende. In en rond het pand zijn veel brandsporen en verkoolde lagen aangetroffen en hieruit valt te concluderen dat het pand ongeveer honderd jaar na de oprichting door een grote brand is getroffen. Door de opgegraven bodemschatten, zoals aardewerk potten uit de periode tussen 1200 en 1250, is meer zicht te krijgen op het dagelijkse leven in de dertiende eeuw.


Voorzitter Niek de Jong van de Oudheidkundige Vereniging Herdewich vindt dat het gemeentebestuur landelijke publiciteit zou moeten geven aan de nu gedane conclusie. ,,Harderwijk hanteert de slogan voor goud te gaan en dat zouden ze in dit geval ook moeten doen, want volgens de archeologen betreft het een Nederlandse primeur. Dit kan de gemeente positieve respons opleveren. Wellicht moeten we aan de hand van een nadere rapportage ook besluiten dat verder historisch onderzoek naar de beginperiode van Harderwijk noodzakelijk is.''


De archeologen van Raap hebben juist gisteren van de gemeente Harderwijk krediet gekregen voor een verdere uitwerking van het opgegraven bodemmateriaal aan de Bruggestraat. Uit onder andere vijf beerputten is een schat aan materiaal naar boven gehaald. De nu beschikbaar gestelde financiën maken nader onderzoek mogelijk naar de opgravingen uit de oudste periode en uit een kuil uit de zeventiende eeuw. Na de opening van het amusementscentrum, medio volgend jaar, zijn het bakstenen gebouw en het plaveisel zichtbaar vanuit een kelderruimte. Ondertussen heeft Raap ook duidelijkheid gekregen over het aan de Bruggestraat grenzende terrein langs de Vijhestraat. In de loop van volgend jaar mogen de archeologen de bodem van dit perceel ongeveer een maand lang onderzoeken.

(BRON: De Stentor-110108)